Modkultur kontra subkultur

Vores samfund rummer mennesker med en kolossal forskellig livsstil.John Bevere
Amerikansk forfatter og prædikant.

Hvis vi skulle tegne en graf, der illustrerede amerikanernes livsstil, ville vi i den ene ende have de ekstremt liberale og i den anden ende de konservative med mange variationer mellem de to yderpunkter.
I den ene ende med de ekstremt liberale finder vi mennesker som rockstjerner, berømtheder og andre, som klæder sig usædvanligt og endog nogle gange i tøj, som det modsatte køn normalt bruger… Vi opfatter dem som en ekstrem gruppe i samfundet, som de fleste i kirken aldrig ville forsøge at efterligne.
På den anden side finder vi de konservative amerikanere. Disse mænd og kvinder lever det, som mange vil kalde det normale liv. Selvom denne del af samfundet opfatter sig selv som ”god”, er den forbundet med den fremherskende kultur og under indflydelse af denne verdens fyrste og hersker over luftens rige…

I stedet for at de troende i dag lever et liv, der er totalt adskilt fra verden og baseret på Guds riges autoritet, lever mange af os et liv, som ikke er meget anderledes end de konservative ikke-kristnes liv.
Vi siger, at vi ikke er af denne verden, men for mange af os er det en teori i stedet for en realitet. Fordi vi er bundet til verden, så ændres vore grænser samtidig med at samfundets grænser flytter sig…

Har Gud ændret sig de sidste 20 år for at tilpasse sig denne generations indstilling? Absolut ikke! Hvis Guds standard ikke har ændret sig, hvorfor har gennemsnitsamerikanerens standard så ændret sig? Vi er blevet knyttet til kulturen, ikke Guds rige i vores livsstil…
Mennesker i den første kirke var i stand til at forkaste ugudelige holdninger, adfærd og deres kulturs underholdning, fordi de tilpassede sig Guds rige.

Fra bogen, ”Et hjerte i brand”
af John Bevere, Forlaget Alstrup