Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Betændt sene

Kære Orla Lindskov
På forhånd tak for en salvedug. Jeg beder for dig og din tjeneste. Jeg er en kvinde i min bedste alder. Jeg er en personlig kristen og tror fuldt og fast på, at jeg har fået lægedom ved hans sår. Jeg har oplevet lægedom til et forkastet og brudt hjerte. Men jeg ved, at jeg også har fået lægedom til mit legeme.
Jeg har problemer med en betændt sene i foden, som gør, at jeg hverken kan gå eller løbe, og jeg er nu ved at blive overvægtig. Jeg har også et smertende højre håndled.
På forhånd tak!
Og venlig hilsen fra M.

Svar 1:

Helbreder vores sind

Kære M.
Jeg vil først sige dig tak for din forbøn. Forbøn har jeg som alle andre brug for. Jeg har også sendt den salvedug til dig, som du ønskede.
Det glæder mig meget at høre, at du har oplevet at få helbredelse for et forkastet og brudt hjerte ved Jesu sår. Og det er rigtigt, som du skriver, at vi også har fået lægedom til vores legemer ved Jesu sår. Jeg vil derfor benytte dit brev som anledning til at skrive lidt mere om helbredelse. Der er ved at være en voksende forståelse af, at legemet ikke er adskilt fra vores sind. Guds tanke er helbredelse af os mennesker, men også af alt levende. Hele vores person inklusiv vores legeme er her på jorden med et formål. Nemlig at opleve kærlighed og udsprede kærlighed. Vores legeme bør ses og behandles som en helligdom. Det kan vi læse i Bibelen. Aggressive tanker, manglende tilgivelse, konflikter af forskellig art samt frygt og bekymring river vores legeme i stykker, fordi de river sjælen i stykker.
Guds ord, Bibelen, som er Guds tanker, kan helbrede vores tanker og helbrede vores sind. Helbredte tanker og et helbredt sind virker som en stærk helbredende kraft ind i vores legeme og også som en bevarende kraft. Det, jeg har skrevet til dig, er nogle generelle tanker, som jeg ikke har skrevet specielt ind i din situation. Det er tanker, som jeg gerne vil dele med alle Brevkassens læsere.
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Fyldt med gåder

Kære Orla Lindskov
Jeg har med stor interesse læst den senere tids indlæg, som har handlet om lidelsen og lidelsens mening, smerten, det onde m.m..
Hænger det onde og lidelsen ikke sammen med materialismen, dvs. vi er mere optaget af det materielle, det jordiske end af det åndelige? Jeg føler næsten, at de materielle ting er onde. Eller hvor kommer fx sygdom fra?
Selv om jeg er kristen og læser en hel del i Bibelen, synes jeg stadig, at livet er fyldt med gåder.
Jeg har ligesom en af de tidligere brevskrivere også oplevet livets storme. Jeg har oplevet tab, død og sorg. Det er også bl.a. derfor, at jeg skriver dette brev til dig. Hvis du har tid, vil jeg gerne høre, hvad du har at sige til mit brev.
Venlig hilsen
Niels

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud skabte os med en fri vilje

Kære Niels
Ja, det er rigtigt, at jeg på det sidste en hel del gange er blevet spurgt om lidelsen og lidelsens mening. Du spørger også om det onde. Om det er de materielle ting, der er onde?
Hertil vil jeg sige, at det er ikke tingene i sig selv, der er onde. Bomben, der eksploderer og dræber mennesker er jo ikke mere ond, end den dynamitbombe, man bruger til at sprænge vej med gennem klipperne. Det er derimod menneskets vilje, der går på tværs af Guds vilje. Gud skabte os med en fri vilje, og heldigvis for det. Men han gav os så også ansvaret for den frie vilje. Havde han støbt tinsoldater eller knapper, så havde sagen set anderledes ud. Men heldigvis skabte Gud os med en fri vilje.
Langt de fleste mennesker elsker deres frihed. Men vi står så også gang på gang i den situation, at vi ved, at her kunne jeg have handlet anderledes. Jeg valgte mellem muligheder, så derfor har jeg som menneske et ansvar. Jeg har et ansvar for at bestræbe mig på ikke at gøre det onde. Men over for det ondes realitet finder jeg fodfæste i overbevisningen om, at Gud er min kære far, som elsker mig under alle forhold.
Så kommer vi til alt det, som gør ondt. Fx tabet af vore kære. Mødrene som spørger, hvor Gud var henne, da de mistede en søn eller datter. Jeg tør ikke sige, at det skulle være Gud, som sender sygdom og død. Den tro har jeg ikke.
Men jeg tør sige, at i de perioder, hvor vi rammes af sygdom og død, da er det en lykke at kaste al sin sorg og smerte på Gud. Jeg tror, at vi kan finde Gud i sorgen og smerten. Og jeg tror, at Gud kan vende det, som er ondt, og som gør ondt, til det gode og frelse os, ikke uden om det svære, men igennem det.
Der, hvor Guds nærvær i Jesu Kristi navn er en virkelighed, der kan vi begynde at se, at der inden i os er kærlighedens kræfter, som ved Guds hjælp gror stærkere i storm end i solskin. Jeg tror, at hver en storm i vores liv går Guds ærinde, uanset hvor stærk og hvor langvarig den er. Men vi må og skal så heller ikke glemme, at alle storme hører op.
Vi mennesker kan ikke løse og forstå livets dybe gåder. Men Gud giver os styrke til at leve med de ubesvarede spørgsmål, og vores håb er, at vi engang hjemme hos Gud ser alle vores ubesvarede spørgsmål i hans lys.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 3:

Hjulpet hver gang

Kære Orla Lindskov
Ca. 3 gange har du bedt personligt for mig på møder, og 2 gange har du sendt vedlagte salvedug til mig. Hver gang har det hjulpet nogle måneder. Min forstand siger mig – det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre, at Gud kan virke på den måde. Tak, at du igen vil salve salvedugen og bede for mig. Gud velsigne dig for din store tjeneste.
Hjertelig hilsen A.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 3:

Guds kærlighed svigter aldrig

Kære A.
Det, du beskriver, med at helbredelse og lindring kun holder i kortere eller længere tid, ja, som du selv siger: det kan være svært at forstå med vores forstand. Men mange har som du oplevet det.
Selv om jeg ikke har et fuldstændigt lys over og indblik i, hvorfor det er sådan, så er der dog lidt, jeg gerne vil sige om den sag:
Hvornår helbreder Gud os?
Lige her og nu, når vi beder om det, vil jeg sige. Det tager måske lang tid for helbredelsen at folde sig ud. Men Gud giver os helbredelse i det øjeblik, vi beder om den. Men mange magter og kræfter både i os selv og uden for os selv kan skabe forsinkelse. Guds svar på vores bøn om helbredelse er ligeså klart, som vores parathed til at høre det. Guds helbredelse er der altid, når vi beder om den. Guds helbredelse er altid en form for visdom.
At bede til Gud om helbredelse er også at appellere til Guds kærligheds kraft. Kærligheden svigter aldrig, når vi kalder på den. Men den kan fx godt blive forsinket, hvis vores bønner og vores liv er alt for selvcentreret. Dette betyder så ikke, at de der har ventet længe på helbredelse, de kronisk syge, skulle være mere selvcentreret end andre. Der er nemlig som før nævnt mange andre årsager til, at helbredelse udebliver eller strækker sig ud over tid.
De stærkeste bønner, vi kan bede, er simpelthen, at Guds vilje må ske, for Guds vilje er helbredelse af alt levende.
Mens vi venter på helbredelse – uanset årsagen – skal vi være udholdende i bønnen og udholdende i forbønnen for hinanden. Det siger Bibelen, og det siger Jesus. Derfor har jeg også salvet din salvedug igen, bedt over den og sendt den tilbage til dig.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov