Helligånden er en tillidsmand

Magdalena Östman Pedersen er leder for Frelsens Hær i HelsingørSidste år ved denne tid var Danmark ramt af den store omfattende strejke. På de arbejdspladser der var involveret, havde tillidsrepræsentanterne en travl periode, da det var deres opgave at forhandle med arbejdsgiverne.

Magdalena Östman Pedersen

At en arbejdsplads har en tillidsrepræsentant er meget vigtig, da det er ham eller hende, der fører medarbejdernes sag overfor ledelsen og arbejdsgiveren. Tillidsrepræsentantens opgave er både at forhandle rimelig løn og beskytte medarbejderne mod dårlige arbejdsforhold eller opsigelser.
Men hvad har nu denne strejke at gøre med Jesu undervisning om Helligånden, kan man spørge. Jo, Jesus taler her om Helligånden som en ”talsmand”, det vil sige en tillidsmand, der skal tale vores sag, beskytte os og hjælpe os i livets udfordringer.
Helligånden vil overbevise verden om synd, står der. Synd er et begreb, mange danskere i dag kan have svært ved at forholde sig til. Måske har kirken ødelagt ordet, da synd tit er blevet forbundet med nogle bestemte handlinger, såsom at lyve, stjæle og slå ihjel.
Også på bibelens tid herskede en udbredt opfattelse – særligt hos farisæerne – om, at overholdelse af bestemte regler gjorde én til et rigtigt menneske. Jesus høstede således meget kritik for både at spise og omgås de forkerte, ligesom han helbredte syge på den forkerte dag.
Men hvis vi ser på ordet synd så betyder det på græsk både at krænke, fornærme og ramme ved siden af. Ramme ved siden af hvad? Ramme ved siden af målet, der er at leve i fællesskab med Gud.
Synden råder derfor, når jeg lever på en måde, der gør at jeg rammer ved siden af det.
På en måde eksisterer loven også i dag – blot i en lidt anden indpakning. Der er i vores samfund fantastisk mange bud på, hvordan man bør leve et rigtigt liv. Man bør dyrke en halv times daglig motion, drikke et par liter vand om dagen, spise økologisk, lade være at ryge, gå og lade bilen stå, holde igen med alkohol osv.
Alt sammen ting, der er vigtige for at have det godt. Fejlen opstår, når man tror, overholdelsen af disse ”bud” er en forudsætning for at blive et rigtigt og helt menneske.

Tro på loven giver falsk tryghed

Rigtige mennesker i samfundet i dag, bliver derfor de stærke, dem der har overskud, tid og penge til at overholde de mange normer, samfundet stiller op.
Helligånden kom netop for at overbevise verden om det modsatte: At troen på loven giver en falsk tryghed. At overbevisningen om at normer gør mig til et bedre menneske, er forkert.
Helligånden er ikke en hård dommer, men en tillidsmand. En der fører min tale, når jeg ikke slår til.
Når jeg ikke lever det perfekte liv jeg gerne vil, når jeg kommer til kort og når jeg møder tab og skuffelser. En der samler mig op. Det er Helligåndens opgave.

Helligånden skal overbevise verden

Jesus kalder også Helligånden for ”sandhedens ånd”. Da Jesus i Johannes evangeliet kap. 4 taler med en samaritansk kvinde, opfordrer han både hende og alle til at tilbede ”i ånd og sandhed.”
Det er en stor udfordring vi får af ham. At bede i ånd og sandhed vil sige, at vi må turde vise vort sande jeg både overfor andre mennesker og Gud.
Facaden behøver ikke være helt perfekt, da det er indholdet, der er væsentligt. Det lyder måske meget nemt, men for mange kan det være en ret stor udfordring.
Jesus siger, at sandhedens ånd skal overbevise verden. Det er dermed ikke bud, normer og regler, der overbeviser andre om Guds kærlighed, heller ikke det perfekte og glansfyldte, men mødet med mennesker, hvis hjerter og liv er blevet berørt af Gud.
Helligånden vil hjælpe os med at leve et sandt liv. Det vil sige, at have et ærligt og oprigtig forhold til vore familier, vore arbejdskolleger og vore naboer.
Det handler også om at være ærlig overfor sig selv – og ikke mindst i sit forhold til Gud.