Indre Missions virksomhedschef fratræder

Thorkild Højvig er fritstillet grundet samarbejdsvanskeligheder. Hovedbestyrelsesmedlem fratræder i protest.Indre Missions Hovedbestyrelse har besluttet, at virksomhedschef Thorkild Højvig (billedet) skal fratræde sin stilling.
– Beslutningen er udelukkende begrundet i længerevarende samarbejdsvanskeligheder, skriver Indre Missions formand Anders Dalgaard i Indre Missions Tidende.
Opsigelsen er allerede effektueret som fritstilling den 18. maj. Hovedbestyrelsesmedlem Christian Aagaard har valgt at stoppe på grund af kritik mod sagsforløbet i forbindelse med virksomhedschefens fratrædelse. Christian Aagaard stopper også som formand for Indre Missions økonomiudvalg efter 15 år på posten.
– Der er grund til at sige Christian Aagaard tak for denne indsats, og det er derfor også med beklagelse, at hovedbestyrelsen tager til efterretning, at Christian Aagaard har besluttet at udtræde af bestyrelsen, siger formand Anders Dalgaard.
sl