Dalai Lama

– Er de nu blevet nyreligiøse på Udfordringen?
Sådan er der måske nogle af læserne, der tænker, når de ser Dalai Lama på forsiden og side 3.Nej, det er vi ikke. Og Dalai Lama er næppe heller blevet kristen, desværre. Men det åndelige overhoved for de tibetanske buddhister er en klog og diplomatisk mand. Når han kommer til vesten prædiker han ikke hård østlig buddhisme, men siger noget, vi (kristne) kan acceptere.
Vor tids buddhisme og nyreligiøsitet er tilpasset den vestlige, kristne kultur, skal jeg hilse og sige fra mine egne og andres rejser i Indien og Nepal.
Der er også en bagside, som pressen sjældent skriver om: Den hårde disciplin overfor munke-drenge, der efterlades af deres forældre i buddhistiske klostre. Synet på kvinder. Fatalismen overfor social uretfærdighed og fattigdom…
Hvis pressen var lige så kritisk over buddhismen, som man er overfor vores egen kristendom, så ville mange nyreligiøse danskere nok miste deres illusioner.
Men der er også gode værdier i de fleste religioner.
Dalai Lama læser formentlig også i Bibelen. I hvert fald kunne det, han siger om medfølelse, tolerance og opdragelse, lige så godt være sagt af en kristen.
Nogle konkluderer så, at det er lige meget, hvilken religion, man har. For ”det er jo det samme, vi tror på”.
Men det er en meget overfladisk konklussion. Der er utallige og meget vigtige forskelle. Men den helt afgørende forskel på alle religioner og kristendommen er – Jesus.
I modsætning til Buddha, Muhammed og de andre religionsstiftere, var Jesus ikke kun en morallærer. Hans formål var ikke at gøre farisæerne til endnu bedre farisæere. Han ville ikke bare lære os, hvordan vi skulle løfte os selv op ved hårene til et højere åndeligt niveau. Han ville selv løfte os. Selv frelse os og give os adgang til det nye liv.
Religioner er for dem, der vil frelse sig selv – eller i dag: ”få et bedre liv” – ved at følge regler og principper.
Men kristendommen er for dem, der véd, at de har brug for en frelser; brug for Jesus. Både til at få dette liv til at fungere, – og til at åbne adgangen til det evige liv efter døden.
Det kan Dalai Lama ikke.+