– Fremtidens kirke skal kunne smitte

Mener Pastor Ruth Cilwik Andersen, Strandvejskirken i Humlebæk- Hvilke ønsker har Strandvejskirken i Humlebæk for fremtiden? Hvad lægger I størst vægt på?

Ruth Cilwik Andersen, der har pinse-baggrund, fik i august sidste år ansvar for Strandvejskirken i Humlebæk, der tilhører Missionsforbundet.

– At Kristus må blive en kendt person i vores samfund. Det er ikke noget, der sker af sig selv. Det er os kristne, der må påtage os den vigtige opgave at udbrede kendskabet til ham. Den glæde og begejstring for Jesus, som vi i kirken deler med hinanden, skal vi også dele med mennesker uden for kirken.
– Gudstjenesten om søndagen er vores omdrejnings punkt, den vægter vi meget højt. Men resten af ugen, ude i samfundet, er det vigtigt, at vi udnytter enhver anledning til at tale om Jesus. Vi ønsker, at han må kunne ses og høres i vores ord såvel som i vores handlinger. Og at vi må være præget af den glæde og kreativitet, som stråler ud fra ham. For kan folk mærke ham i os, kan det ikke andet end ”smitte”, og folk vil henvende sig til os på en god og spontan måde.

En moderne forkyndelse

Har I planer i fremtiden om at forny formen hvad angår selve forkyndelsen af evangeliet?
– Vi har nedsat et ”formidlerteam” i kirken, som tænker, drøfter og planlægger forkyndelsen sammen. Udgangspunktet for os er, at vi ønsker at tolke evangeliet ind i vores kultur – på en let forståelig og tilgængelig måde, uden at det mister sin kraft.
– Det er i den grad inspirerende for mig at tænke nyt og ”out of the boks” med hensyn til fremtidens forkyndelses – og gudstjenesteform. Det sker med henblik på hele tiden at bevare kontakten med samfundets udvikling og dermed de nye og til tider dramatiske udfordringer og ændringer, vi alle er udsat for.
– Jesus kalder os til at forholde os til de nye tider. Han er vores ultimative vejviser, og jeg stoler på, at han kender vejen for sin kirke, og jeg er henrykt over, at han vil dele den med os almindelige mennesker..

Rock and Cake

Hvordan ønsker de unge i jeres menighed, at gudstjenesterne i kirken skal være i fremtiden?
– Vi har i øjeblikket ikke ret mange børn og unge i kirken, derfor er det blevet et af vore store fokusområder. Vi ser på det, som at vi har en arv at give videre, men der må være en ny generation at give den videre til. Jeg er bare nødt til at forstå de unges livsstil, synspunkter og prioriteringer, ellers taler vi fuldstændig forbi hinanden. Derfor har vi spurgt de unge, hvordan deres kirke skal se ud – og ud fra deres ønsker prøver vi i fællesskab at lave en gudstjeneste efter deres smag.
– Rock and Cake var titlen på en gudstjeneste, vi for nylig arrangerede for de unge. De unge havde ønsket musik/lovsang, og meget kage. Det fik de! Arrangementet, som var blevet annonceret på Facebook, blev en succes, som vi ønsker at gentage til efteråret.
– Forældrene til de unge har også taget initiativ til at hygge sig med dem i kirken to gange om måneden. Vi tror, at de unge har brug for, at vi samler dem, og at vi er noget for dem.
Børnekirken arbejder konstant på et varieret koncept, og vi forsøger at bruge de ressourcer optimalt, som nu engang er tilstede..

Kærlighedens kirke

Hvilken funktion har frikirken i fremtiden? Hvad kan den give folk, som de ikke kan få andre steder – internettet og Facebook?
– Uden visioner og drømme dør kirken. Derfor er det vigtigt, at vi i fællesskab bliver bevidste om, hvad der skal til for at vores kirke kan overleve. Jeg ser det sådan, at kirken har en meget vigtig funktion i fremtiden.
Og hvilken funktion er det?
– Vi kristne skal mere end nogensinde – for det er der brug for – leve op til Bibelens kærlighedsbudskab om at elske og være noget for vores næste. Vi lever i et kærlighedsløst samfund, folk skriger efter, at nogen vil elske dem for den, de er, og ikke for hvad de kan præstere og yde.
– I kirken har vi et Kristus-centreret fællesskab, og det betyder, at vi først og fremmest har fokus på Jesus Kristus. Han er vores ultimative centrum. Og jeg tror på, at når vi søger ham og lader ham sætte vores dagsorden, så vil det kunne lade sig gøre at blive en åben kirke, hvor kærligheden råder, og hvor folk kan komme og blive elsket og accepteret som de mennesker, de er, og ikke for hvilke ydelser de kan bidrage med. Det er vores hensigt!

Jesus udfylder det tomme rum

– Men når det er sagt, så er vi kristne også kun mennesker, og sætter man kun sine forventninger til os om at udfylde det kærlighedsløse rum, som de fleste lever med indeni, vil man, tror jeg, blive skuffet. Den eneste som kan udfylde det rum, er Jesus. Han er i stand til at fylde os med en kærlighed, som overgår al forstand. Uden hans kærlighed i os vil det rum forblive tomt for altid.