Humanisterne laver selvmål

En busreklame har i flere lande forkyndt: ”Der er formentlig ingen Gud. Så stop bekymringerne og nyd livet.” I avisen Dagen svarer den svenske ærkebiskop, Anders Wejryd, at humanisterne slet ikke har forstået, hvad religion er.Anders Wejryd
Ærkebiskop i den svenske kirke siden 2006.

– Humanisterne laver selvmål. De synes at tro, religion handler om nogle etiske lynnedslag i folks hoveder. At Gud taler om, hvad man skal gøre i specifikke situationer. Så har man ikke levet sig ind i, hvad denne virkningsfulde- og opmuntrende kraft er…
Mht. spørgsmålet om religionsfrihed fastslår Anders Wejryd, at den er væsentlig at betone, fordi andre frihedsrettigheder har deres udspring i den.
– Det er uhyre vigtigt, at vi vover at tage principielle spørgsmål op. Jeg vil gerne minde om, at de individuelle frihedsrettigheder i stort omfang er udsprunget af religionsfriheden. Det handler om individets religionsfrihed, ikke religionens frihed, erklærer ærkebiskoppen, der oplever en stigende tendens til, at religionsfriheden nedtones.
– Vi tror, at den er en slags underafdeling til ytringsfriheden. Jeg mener derimod, at vi i den har selve roden til det, der bygger menneskelige rettigheder – individets ret til at søge og finde sin religion.

Anders Wejryd beskriver vilkårene for religionsfrihed rundt om på kloden som ”skrækkelig”, men mener heller ikke, det hos broderfolket ”hinsidan” ser for muntert ud.
– Jo mindre man ved om religion, desto mere bange er man for den. Frygten leder til tavshed, at man ikke vover at møde religionen. Det er også derfor, man forsøger at fortrænge religionen.
– Det tror jeg skaber en splid i samfundet, der kan være meget ulykkelig. Vi behøver alle gode kræfter for at styrke samfundet, uanset om vi er muslimer, ateister, pinsevenner eller græsk-ortodikse.

Oversat og forkortet af Levi Giversen.
Hele interviewet med Anders Wejryd er
tilgængeligt ”live” og på tryk på: www.dagen.se.