”Gud tager ikke fejl” – nej, men måske gør forfatteren …

Lohses Forlag har genudgivet en lille bog af Beate Højlund med titlen Gud tager ikke fejl.Den er et forsøg på at hjælpe efterladte med at bearbejde sorgen, og forfatteren taler ud fra erfaring om, hvad der har hjulpet hende selv. Fint.
Titlen fremhæver en oplevelse, som forfatteren havde, da hun selv havde mistet sin mand. En gammel enke, som selv havde mistet to børn, kom efter begravelsen hen for at hilse på:
”Hun tog mig fast i hånden, så næsten strengt på mig og sagde: Gud tager ikke fejl!” Og Beate Højlund tilføjer: ”Det gav klippegrund at stå på”.

Skæbnetro?

Naturligvis kan det give en vis sjælefred at tro på, at alt sker på grund af den almægtige og alvidende Guds vilje. Men muslimer, hinduer og andre skæbnetroende siger det samme. Og det gør Bibelen så vidt jeg kan læse ikke.

Det onde i verden

Ifølge Bibelen er der også en ond magt i verden, som raser med synd og død. Det onde kom ind i verden allerede med de første mennesker. Mennesket fik frihed til at vælge – også det onde. Og det er der altså mange følgevirkninger af, som Gud ikke ønsker.
Derfor er det heller ikke nødvendigvis Guds vilje, når mennesker dør, bliver syge eller slået ihjel af en forbryder.
Den mor, der mister sine børn på grund af en spirituspåvirket rædselsbilist, skal næppe ”trøstes” med, at det er Guds vilje – og heller ikke, at Gud ”tillader det”.

Døden ikke Guds idé

De få steder, der i Bibelen kan udlægges, som om Gud sender det onde, korrigeres så rigeligt af hele frelseshistorien og alle de steder, hvor Gud viser sit kærlige væsen.
Og Jesus bekræfter dette med sine lignelser, sit liv – og sine helbredelser. Jesus kom ”for at tilintetgøre Djævelens gerninger” – bl.a. døden. Og han vandt, men endnu huserer den onde jo i verden. Indtil dommedag.
Derfor skal vi nok være lidt varsomme med at trøste på en måde, hvor vi nemt gør Gud til et uhyre, der ”tillader” forfærdelige hændelser.
Så selv om denne lille bog er velment, og der er andre gode råd i den, så ville jeg ikke give den til en sørgende.

Beate Højlund:
Gud tager ikke fejl • 56 sider 49,95 kr. • Lohse