”Jeg tror, at Jesus snart kommer igen”

– siger præst, kunstner og profet Anders Ova.
– Hvordan jeg kan vide det? Fordi Bibelen siger det. Vi befinder os i en tid, hvor kristne bør læse Bibelen og den daglige avis i en forventningens ånd, for scenen for de mest fantastiske begivenheder i hele historien er ved at blive dannet.Der stod en engel lige inden for døren. Jeg lagde straks mærke til den, da jeg trådte ind over dørtærskelen til Anders Ovas hjem.Selv om englen var malet på et billede, var den så livagtig, at jeg følte, den fulgte mig med øjnene og sagde, at hvis jeg havde ondt i sinde, så måtte det gå ud, før jeg gik ind!
”Ja, det er vores vagt-engel. Den har hængt der ved døren i mange år – den passer på familien”, fortæller Anders Ova, som er ham, der har malet englen. Anders Ova er præst og profet, og kunstmaler. Ofte indgår der engle i hans malerier. ”Englene, Guds våbendragere” er også titlen på en bog, som han har skrevet om engle.
– Engle er ikke små tykke tutte-nuttede babyer, der sidder på skyerne og trutter i trompet. Guds engle er høje, frygtindgydende, stærkt lysende væsener. Hvis vi var i stand til at se dem, ville vi fyldes at frygt. Derfor siger de også, når de af Gud får lov til at vise sig for os: ”Frygt ikke.” De er Guds tjenere, og deres opgave her på jorden er at hjælpe de frelste. De er vores bodyguards og gør alt for at beskytte os mod ondt og forhindre de ulykker i vores liv, som ikke er tilladt af Gud. Og sidst, men ikke mindst, så er det dem, der bringer os mange af Guds bønnesvar.
– Når vi beder, forventer vi øjeblikkeligt et bønnesvar. Hvis vi ikke får det, mister vi modet, giver op og holder helt op med at bede. Vi bliver lettere fornærmet, fordi vi føler, at bøn er virkningsløs.
– Vi er ikke klar over, at der foregår en kamp i den åndelige verden. En kamp mellem mørkets og lysets kræfter. Det er ikke kun Guds engle, der befinder sig i himmelrummet, også de faldne engle, Satans håndlangere er der, og de vil gøre alt for at forhindre Guds engle i at bringe bønnesvarene frem til os.

Renset for synd

Kan der opstå vækkelse uden bøn?
– Nej. Ingen vækkelse uden bøn, så ville det være den første gang i historien. Det kan ikke lade sig gøre. Der kommer snart en nat, hvor vi ikke længere kan arbejde, siger Jesus. Og den nat nærmer sig med hasteskridt, derfor må vi bruge tid til bøn. Jeg vil faktisk opfordre kirkerne her i landet til i en periode at stille alle arrangementer og aktiviteter i bero og i stedet gå i gang med at bede. Det er det vigtigste, vi kan foretage os lige nu. Vi må bede om vækkelse i kirken, og vi må bede til, at kirken bliver ren.
Hvad nytter det med lovsang og nådegaver, når så mange i kirken lever verdsligt og ligefrem i synd? Der må skabes trivsel for Helligånden i menighederne, og den opstår ikke alene ved undervisning og lovsang. Kirken må omvende sig fra synd og verdsliggørelse.

Sønderbrudt

Du fortæller mig, at Gud taler tydeligt og klart til dig om de ting, der skal komme. Kan alle lære at høre så tydeligt fra Gud, som du gør?
– Der er skrevet mange bøger om de teknikker, man kan anvende, hvis man vil lære at høre fra Gud. Men de fleste holder ikke. Du kan ikke sidde og følge en brugsanvisning, der fortæller, at nu skal du gøre dit, og nu skal du gøre dat, og vupti, så har du kontakt til Gud. Sådan fungerer det ikke. Kun Helligånden ved, hvad der skal komme, og han foretrækker at åbenbare sig i sønderbrudte hjerter. Sønderbrudthed er den bedste, men også den hårdeste måde, hvis man søger profetisk lys i sin tjeneste.
– Jeg har altid været en hund efter det ultimative, så en dag for mange år tilbage, hvor jeg boede i Svendborg, kørte jeg ud til vandet, satte mig på en sten og bad til Gud: ”Lad mig får del i en større salvelse. Gør med mig, hvad du vil, bare jeg får alt det, du har til mig.” Da hørte jeg Gud sige til mig:” Ved du, hvad det er, du beder om.” I samme øjeblik han sagde det til mig, vidste jeg, at min bøn ville få konsekvenser. Havde jeg vidst, at de ville blive så alvorlige og langvarige, havde jeg nok ikke vovet at bede den bøn. Men Gud tog mig på ordet og tillod store lidelser for at give mig del i den profetiske salvelse, jeg søgte.
Hvad vil det sige at blive sønderbrudt?
– Det vil sige, at der er noget i én, som må dø for at noget andet kan komme til live. Sjælen knuses, og ånden får liv.
Det, der holdt mig oppe, da jeg i seks år befandt mig i et afgrundsdybt mørke, var det teologiske fundament hos nogle lutherske teologer i Norge. Deres indsigt i Bibelens syn på lidelsens vilkår og udgang gav mig håb om, at jeg fra lidelsen kunne gå ind i en tilsvarende herlighed.
– Jeg havde aldrig troet, det var muligt, at jeg skulle sige det, men jeg ville ikke have været de seks lidelsesfulde år foruden. Men jeg siger det kun med bøjet hoved og dyb ærefrygt for, hvad smerte og lidelse er. Og jeg vil sige til alle, der har til hensigt at bede Gud om en større salvelse: Du bør vide, hvad du beder om. Hvis Gud vil det, og han ser, at du kan bære en smerte, der vil gøre dig egnet til at bære velsignelse, kan der blive en pris, der skal betales. Er du klar til at betale den pris?

Væk min kirke

Du er for nylig gået på pension. Betyder det, at du nu har afsluttet din tjeneste for Gud?
– Jeg har tjent Herren i 4o år, og da jeg gik på pension for to år siden, følte jeg, at jeg fortjente at få lidt fred. Jeg ville gerne have mere tid til at male, skriver bøger og måske i ny og næ holde en prædiken.
– Jeg talte med Gud og fortalte ham, hvordan jeg ønskede, min retræte skulle være. For ikke at såre Gud nævnte jeg nogle lette ting, han kunne bruge mig til, hvis han fik lyst. Gud lod mig tale færdig og sagde så: ”Det kan du glemme alt om. Jeg har en opgave, som jeg vil have, du skal fuldføre for mig. Du skal gå ud og vække min kirke. Den sover. Du skal fortælle alle i menighederne, at tiden nu er inde til, at hver især forbereder sig og gør sig klar til min Søns komme.

Vi lever på lånt tid

Er kirken klar til, at Jesus kommer?
– Nej, det er jo det, den ikke er. Ligesom vi kan fremskynde Jesu genkomst, kan vi også forhale den. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at Jesus skulle være kommet tidligere. Men fordi kirken ikke har været rede, og derfor alt for mange ville blive ladt tilbage, giver han den endnu en chance til at omvende sig, rette ind og stramme op. Men tiden er kort, vi lever på lånt tid.
Nu har du i næsten et år været ude i landets kirker og prædiket Jesu genkomst. Hvordan reagerer folk, når de hører, at Messias snart kommer?
– Der er rigtig mange kristne, der ligesom generationer af kristne før os lever i forventningens glæde om, at Jesus snart kommer tilbage til jorden. De er meget modtagelige for det, jeg forkynder, og lever i ”bortrykkelsens nærvær.” De siger som Jesu brud i Johannes Åbenbaring: Kom Herre Jesus, kom! og er klar til at gå ham i møde. Og så er der dem, der skubber Jesu genkomst foran sig. Som ikke er klar til, at han kommer, – i hvert fald ikke nu.
– Det er dem, Jesus omtaler som den dårlige tjener, der siger: ”Min Herre lader vente på sig.” Om ham siger Jesus, at hans genkomst vil komme i den time, han ikke tænker, og at han vil blive ladt tilbage. Jeg taler her om den laodikanske kirkementalitet, der omtales i Johannes Åbenbarings kapitel 3, vers 14. En ”kristendom”, hvor man hverken er varm eller kold, men lunken. Hvor man kun taler om det i Bibelen, der er omkostningsfrit og let tilgængeligt. Ord som omvendelse, fortabelse, himmel og helvede er ord, der er, skulle man tro, faldet ud af Bibelen. Alt for mange er fremmede over for kraften i Jesus blod.
– Efter at jeg i en kirke havde forkyndt om forløsningen i Jesus blod, kom en nydelig dame op til mig og bad mig om aldrig mere at nævne alt det om blodet, da hun ikke kunne holde ud, at kirken blev svinet til og gjort til et slagtehus.

Gud har fået nok

– Det at spotte Herren og fornægte hans genkomst er et af de sørgeligste, men tydeligste endetids-tegn, som Peter taler om i 2. Peters brev kapitel 3 vers 4: ”For først og fremmest skal I vide, at der i de sidste dage vil komme spottere, som følger deres egne lyster, og som hånligt siger: ”Hvad bliver der af løftet om hans komme?””
Er der andre endetids-tegn, du kan nævne, der viser, at Jesu genkomst nærmer sig?
– Et tydeligt endetids-tegn var, da de to tvillingetårne på World Trade Center den 11. september 2001 kollapsede. Profeten Joel sammenfatter vor tidsalders civilisationssammenstød med ordene ”blod, ild og røgsøjler”i Joels Bog kapitel 3,vers 3: ”Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler.” Tvillingetårnene var et statussymbol på den vestlige verdens finansimperier. Da tårnene faldt, varslede det en slutning på kapitalismens tid. Den endelige stadfæstelse skete den 28. september 2008, hvor en verdensomspændende finanskrise blev officiel.
– Det der skete den dag, som CNN har udråbt til en historisk dag, var i virkeligheden et tegn på Guds begyndende dom over verden. Gud ”lukkede ned” for de mange skærme, børsmæglerne sidder ved hver dag og handler med kæmpemæssige summer.
Hvorfor satte Gud en stopper for det?
– Fordi Gud har fået nok. Han søger for det første at tvinge menneskenes opmærksomhed mod andre værdier, dernæst vil han ikke længere være vidne til, at millioner af mennesker dør af sult på grund af menneskehedens uretfærdige fordeling af verdens finanser.

Gud er vred på synd

– Jeg har talt lidt om, at kirken nu må rette sig ind, stramme op og omvende sig fra synd. Jeg vil gerne tilføje, at hvis vi vil have livet tilbage i kirkerne, er det nødvendigt med et skift i forkyndelsen. Lederne i kirken må prædike mere helliggørelse. Forkyndes der kun til følelser og intellekt og ikke til samvittigheden, er der ingen, der vil kunne forstå vigtigheden i at omvende sig. Forkynder man derimod til samvittigheden, og ikke er bange for at fortælle, at Gud ikke er mindre vred på den synd, der befinder sig i kirken, end på den, der befinder sig udenfor, vil der ske en karakterændring hos den enkelte. Man vil kaste sig ned for Guds ansigt og råbe til ham om nåde: ”Tak Gud, for at du mødte mig i dag. Tilgiv mig den ugudelige og syndfulde måde, jeg har levet på, jeg ved, du er en hellig Gud og ikke kan tåle synd. Jeg ønsker ikke kun, du skal være min frelser, du skal også være Herre i mit liv. Tal til mig og vis mig din vilje”.

Mellemøsten

– Vi befinder os i en tid, hvor kristne bør læse Bibelen og den daglige avis i en forventningens ånd, for scenen for de mest fantastiske begivenheder i hele historien er ved at blive dannet. Begivenhederne i Mellemøsten er det, kristne må lægge mest mærke til. Hold øje med, hvad der sker der. Særlig med de kommende fredsforhandlinger. Terningerne er kastet. Hvordan lander de? Hvem er den ”fredsfyrste,” der nu snart vil træde ind på verdensarenaen for at skabe fred i Mellemøsten?
Ja, hvem er han?
– Som det ser ud nu, kan det blive Barack Obama, uden at jeg på nogen måde tør sige, at han er den, der skal komme i sit eget navn, og som hele verden vil tage imod. Altså den kommende Antikrist.
Hvorfor lige ham?
– Fordi han er den eneste politiker i nyere tids historie, der ser ud til at kunne samle hele verden under sit lederskab, og fordi han har en muslimsk baggrund og derfor har en god indgang til den muslimske verden. Hans indflydelse i Mellemøsten beskrives ligefrem som ”Obamaeffekten.” Hvad der til gengæld er dybt bekymrende, er hans negative forhold til Israel.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Antikrist på banen

– Når der opnås en længerevarende fred i Israel, vil folk ånde lettet op og sige: ”Endelig er der fred og ingen fare”. Men da er det, at Bibelen siger i Første Thessalonikerbrev kapitel 5, vers 2: ”Når folk siger fred og ingen fare, da ER det, at undergangen er nær.” Den længerevarende fred i Israel vil vise sig at være en falsk fred, som vil blive brudt efter tre og et halvt år, erstattet af krige, og forfølgelse af det jødiske folk. Bag den falske fredstraktat skjuler det antikristelige regime sig. Fredsfyrsten Antikrist viser sig nu som en antisemitisk krigsfyrste.
Hvem er Antikrist? ER han på banen nu?
– Det er for tidligt at sige noget bestemt om. Jeg tør ikke sige, om vi har set ham, men jeg tør heller ikke sige, at vi ikke har. Men når den kommende ”fred” brydes og afløses af militære angreb på Israel, vil de kristne, der kender deres Bibler ikke være i tvivl om, hvem han er.
Hvornår går vi ind i den store trængsel?
– Verden vil gå ind i den store trængsel efter at ”freden” i Mellemøsten brydes. De følgende tre og et halvt år bliver de frygteligste i menneskehedens historie.
Hvornår tager Herren os hjem, i bortrykkelsen?
– Menighedens bortrykkelse vil ske før den store trængsel, men vi må ikke glemme, at den kan finde sted når som helst, på et hvilket som helst tidspunkt, derfor gælder det om for den enkelte at leve i bortrykkelsens nærvær – det vækkelsesdogme, som kirken tabte efter Jesuvækkelsen.
Mange kristne siger, at du har sagt, at Jesus kommer tilbage i 2012. Hvordan er du i stand til at sige det så præcist?
– Jeg er ingen datosætter, og det må bero på en misforståelse, hvis nogen skulle tro, at jeg har sagt det. Jeg har derimod, for at folk skal kunne forstå ”regnestykket”, nævnt som et eksempel, at HVIS den bedrageriske fred i Mellemøsten skulle finde sted i 2009, vil bortrykkelsen KUNNE finde sted tre og et halvt år senere, i 2012, før trængselen sætter ind. Det er meget langt fra at være en påstand og en datosætning. Det belyser kun, hvordan begivenhedernes kronologiske orden hænger sammen. Men vi er dagligt vidne til, hvordan det antikristelige rige etableres ved dannelsen af en verdensøkonomi, en verdensregering og en verdenskirke. Jeg er for tiden ved at skrive en bog om alle disse ting, – bortrykkelsen og Jesu genkomst. Den bog vil give en større og mere detaljeret indsigt i de nuværende og kommende begivenheder.