Indre Mission i Norge bliver kirkesamfund

Det norske Indremisjonsforbund (IMF) vil registreres som et trossamfund af hensyn til kirkeløse meldlemmer. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) overvejer et lignende skridt.Med overvældende flertal vedtog generalforsamlingen i det norske Indremissionsforbund forrige lørdag at følge forbundsledelsens anbefaling om at registrere et trossamfund. 230 stemte for forbundsstyrets forslag, mens 23 stemte imod.

Et overvælden flertal i det norske Indremisionsforbund ønsker at danne eget trossamfund. Foto: KPK

Den afgående generalsekretær i det norske Indre Missionsforbund (IMF), Karl Johan Hallaråker præciserer, at der ikke er tale om at oprette et trossamfund i traditionel forstand. IMF skal ikke blive en frikirke, men fortsat være en radikal lægmandsbevægelse.
Hensigten er, at IMF-medlemmer, som af forskellige årsager ikke mener at kunne stå som medlemmer i den norske kirke, skal have et alternativ.

Ikke udmeldelsesaktion

En del medlemmer i IMF har helt meldt sig ud af den norske kirke, blandt andet på grund af dens stigende liberale syn på homofili. Hallaråker siger dog, at vedtagelsen ikke er led i en aktion for at få folk til at melde sig ud af den norske kirke. Selv vil han blive stående som medlem i kirken.

Andre missionsfolk overvejer trossamfund

Også hos Norsk Luthersk Misjonssamband, der med sine 50.000 medlemmer er Norges største missionsselskab, er tanken om at danne eget trossamfund til debat.

Norsk Luthersk Misjonssambands generalsekretær Ola Tulluan så gerne en hurtig afgørelse om et trossamfund.

Som hos IMF drejer spørgsmålet sig i NLM om at tilbyde kirkeløse medlemmer et alternativ til den norske kirke. Et skridt, der siden sidste efterår har været flertal for i organisationens hovedstyre. Dengang noterede misjonsambandets generalsekretær, Ola Tulluan, sig den markante tilslutning.
På NLM’s generalforsamling i juli besluttede et flertal af de delegerede imidlertid at udskyde spørgsmålet til senere.
– Jeg er principielt positiv for at NLM tilbyder missionsvenner et kirkeretsligt tilhørsforhold. Men det var vi ikke modne til nu. Det er gået lidt stærkt, siger den nyvalgte hovedstyreformand, Lars Gaute Jøssang til bladet, Utsyn.
NLM’s generalsekretær, Ola Tulluan havde foretrukket en klar stillingtagen, da kun få var imod et trossanfund, og 60 pct. direkte støttede forslaget.
– Men hvis der er behov for modning i missionsfolket, så forstår jeg jo det, siger han.
Af Ole Andreas Husøy, KPK og Levi Giversen