Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Livet er svært

Kære Orla Lindskov
Jeg er en mand i fyrrerne, og jeg døjer med psykiske problemer. Jeg synes, jeg har et dårligt liv og har haft det lige siden min barndom. Jeg fik ikke en opvækst, der på nogen måde var ideel.
Jeg har efterhånden været til psykolog mange gange. Jeg synes ikke, at det har fjernet mine problemer radikalt. Det har hjulpet mig meget til at se på mig selv på en ny og bedre måde, synes jeg. Jeg har følt mig bedre tilpas kortvarigt efter mine psykologbesøg.
Samtalerne handler meget om min barndom og om mine kristne forældres ikke vellykkede opdragelse af mig.
Jeg føler stærkt, at mine forældre er skyld i mange af de problemer, jeg har nu. Jeg kæmper ind imellem meget mod bitterhed over for mine forældre. Jeg beskylder dem for mange fejl, de har begået i min barndom. Jeg føler, at mit dårlige liv er deres skyld.
Det gør mine forældre dybt bedrøvede, hver gang jeg tager det tema frem, og det gør jeg næsten hver gang, vi er sammen. Hvor er livet dog svært.
Mvh.
En mand i fyrrerne

Svar 1:

Fejlfri forældre findes ikke

Kære Mand i fyrrerne
Livet kan være svært. Men vi kan også gøre det sværere for os selv, end det behøver at være.
Der er faktisk mange mennesker, der falder for fristelsen til at blive ved med at lægge skylden på andre for deres dårlige liv. Den fristelse er der faktisk for alle. Men vi bør have en mere åndelig forståelse af os selv, af livet og af vores medmennesker. Når vi har det, så ser vi, hvilke unødvendige byrder vi pålægger os selv og andre i forsøget på at fralægge os selv ansvaret.
Når vores øjne bliver åbnet åndeligt, ser vi, at jo mere vi prøver at knibe udenom og læsse vores byrder på andre, jo større bliver den byrde, vi i den sidste ende selv kommer til at bære. Der kan gå mange og trange år, før vi får øjnene op for den sandhed. Men når det sker, vil det ofte medføre stor forvandling og glæde. Jeg siger ikke hermed, at dine forældre ikke har begået fejl i opdragelsen af dig. Men de har nok gjort det så godt, som de kunne ud fra deres forudsætninger. Jeg tror ikke, at dine forældre var uhyrer. Alle forældre begår fejl over for deres børn. De fejlfri forældre findes ikke. Men børn begår også fejl, selv efter at de er blevet voksne. Det stiller faktisk os alle lige.
Jeg har ladet mig fortælle, hvor smertefuldt Pilatus’ liv blev, efter at han havde vasket sine hænder og fralagt sig skyld og ansvar for Jesu henrettelse. Han lagde skyld og ansvar over på jøderne for dermed at frikende sig selv. Man mener, at Pilatus kort tid efter Jesu henrettelse blev kaldt hjem til Rom og straffet af kejseren, ja, måske endda henrettet.
Emnerne ”skyld og ansvar” er meget afgørende emner i bibelsk forstand. Det handler om, at vi forstår disse emner rigtigt, for det får stor indflydelse på, hvordan vores liv bliver.
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Kan alle lære at helbrede?

Spørgsmål, der blev stillet ved mit seminar i Kvaglund kirke, Esbjerg:
”Lær at helbrede”, sådan lød en opfordring til et annonceret møde. Kan man lære at helbrede? Jeg troede, at det var en nådegave, ( jvf. 2. Kor. 12), som Gud gav visse personer.
I forlængelse af dette: Kan alle lære at helbrede?

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helbredelses-tjenesten er en gave

At helbrede kan være en nådegave, som du ganske rigtigt skriver med henvisning til 2. Korintherbrevs 12. kapitel. En nådegave som Gud giver visse, bestemte personer. Men i det ny Testamente findes der yderligere 2 steder, hvor vi får undervisning i, hvordan helbredelses-tjenesten kan foregå. I Jakobsbrevet kap. 5, versene 13 – 15 står der således: – ”Lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede; er nogen glad, skal han synge lovsange; er nogen blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem.” Her finder vi en beskrivelse af den helbredelses-tjeneste, som udføres af menighedens ældste. Den syge bliver salvet med olie, og de ældste beder troens bøn over ham. For mig at se er den tjeneste fantastisk givende, da den både giver den syge frelse, helbredelse og synds-tilgivelse. Det tredje sted, som jeg vil pege på, er Markus–evangeliets kap. 16, vers 18, hvor vi læser følgende ord af Jesus om håndspålæggelsen: – ”de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.”
Dette er den mere generelle tjeneste, som faktisk kan udføres af alle troende. Jesus siger jo nemlig i vers 17, at ”disse tegn skal følge dem, der tror”.
Troen er altså her forudsætningen for tjenesten. Men her er det så altafgørende, at den, der vil bringe helbredelse til de syge, er underlagt Helligåndens ledelse og ikke løber rundt i sin egen plan og ledelse. Man kan nemlig i den bedste mening blive for ivrig og faktisk komme til at gøre stor skade hos syge. Dette kan ske, hvis man prøver at tjene i egen plan og ledelse. Det handler i helbredelses-tjenesten nemlig meget om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og sammen med det rigtige menneske, og dette kan kun ske, hvis vi er underlagt Helligånden og følger hans ledelse. Nu kender jeg ikke til det møde, der havde overskriften: ”Lær at helbrede”. Men jeg kan håbe, at det var et møde, der indeholdt kendskab til og kundskab om Guds Ord. Hvis det var tilfældet, ville det nok være muligt at få lærdom og visdom med hjem derfra.
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Det er da et mirakel!

Kære Orla Lindskov
Du sendte engang en salvedug til mig, som jeg gav videre til en pige i familien. Hun havde fået en tumor i hjernen og fik 9 måneder at leve i af lægerne. Hun lever endnu i bedste velgående!
Det er nu 3 år siden, hun fik den konstateret, så det er da et mirakel. Tusind tak til dig og til den Almægtige.
Hilsen A.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vores oplevelse:

Vi har genfundet optimismen og livsgnisten

Kære Orla Lindskov
Siden min mand og jeg gennem Udfordringen lærte dig og din tjeneste at kende, har vi oplevet så mange velsignelser gennem forbøn, salveduge og forkyndende undervisning. Vi er Gud og dig meget taknemmelig! Da vi for et par uger siden igen fik forbøn, gik der kun et par dage, før min mand sagde, at han havde det bedre i sine slidgigtangrebne knæ. Samtidig oplevede jeg til min glæde, at hans optimisme og livsgnist igen blussede op. Endvidere kan han nu igen sove godt om natten og tager ikke mere sovemedicin. Ligeledes er han igen – let og smertefrit – begyndt at trave sine ture alene og sammen med mig i naturen. Alle min mands behov og mine ønsker er således blevet imødekommet og opfyldt.
Hvad mig selv angår, har jeg i den senere tid mærket en særlig velsignelse over min søvn. Jeg vil også benytte lejligheden til at fortælle, at jeg i de senere år, hvor salvedugen har ligget under min hovedpude, selv er blevet helbredt for smertefuld slidgigt. Jeg er nu helt smertefri og rørig. Jeg tilskriver helbredelsen din forbøn for vores helbred, sammenholdt med den velsignelse, som salvedugen udstråler. Jeg er meget taknemmelig!
Til slut vil jeg udtrykke min begejstring for dine svar i Udfordringen. Dit svar med titlen ”Guds lægende nærvær” i et af de tidligere numre af Udfordringen har jeg læst flere gange, og det har fascineret mig. Det svar rummer for mig at se det hele om frelsens hemmelighed. Tak for de dybe trossandheder og den lægende kærlighed, som du i så rigt mål øser ud af til så mange mennesker.
Må Gud velsigne dit virke fortsat.
Kærlig hilsen
En taknemmelig kvinde