Glad musikalsk kirkegymnastik

Hvis det projekt, som denne bog lægger op til, skal føres heldigt ud i livet, har den som håndbog en stor berettigelse. For der er ikke mange, der blot i kraft af evner og lyst har værktøjer til at lede, undervise og aktivt deltage i dans og bevægelse til salmer. Anne-Mette Riis’ troværdighed bygger ikke mindst på hendes store erfaringsmateriale.Dans og bevægelse til salmer i kirken er nyt land for de fleste. Men forfatterens 60 siders inspirerende indføring, hvor alle tænkelige tematiske overvejelser præsenteres i et letlæst sprog, er gode at have ved hånden, hvis man har lyst til at give sig i kast med salme-kirke-dans med babyer, minikonfirmander og konfirmander. Hendes største erfaringsområde er klart babyer og de mindste børn, men hun har også fine ideer til at ”angribe” den vanskelige gruppe, konfirmander, der hverken er udpræget sangglade eller frigjorte til at danse og bevæge sig til sang. Bogen er tænkt som inspiration til folk som præster, sangere, organister, musikpædagoger og sognemedhjælpere o.l.
Anden del gennemgår 38 salmer (samt en serie ikke kirkelige sange) i en meget anvendelig og håndbogsmæssig opstilling. Dansetrin og bevægelser bliver omhyggeligt ikonografisk demonstreret til hver eneste salme. Dertil er der melodier med noder og grundig ”praktisk” tekst. Til hver salme er der også nøjagtig angivet aldersgruppe.

Hvorfor dans i kirken?

Forfatteren begrunder fint, hvorfor det er godt at synge, danse og bevæge sig (de to sidstnævnte er nyt land) til salmer i netop kirken. Men motivering som, at det skaber glæde og livslyst, at det er fællesskabsfremmende, at ydre forhold som rummets skønhed og respekten for samme og god akustik fremmer oplevelsen ved at gøre det i kirken, er ikke nok til at begrunde denne nye og for nogen temmelig grænseoverskridende foreteelse i en kirke. Der savnes i høj grad teologiske overvejelser, der kunne være med til at underbygge, hvorledes disse ting hører hjemme i det kristne univers. Og i det hele taget at få gjort plausibelt, hvorfor det er OK at danse til salmer i en kirke. Det er der måske nok en anden end forfatteren, der vil være bedre rustet til, men derfor synes bogen alligevel at hænge temmelig frit svævende i rummet – og bliver nærmest til en anvisning på, hvordan man laver en slags glad musikalsk kirkegymnastik.

Anne-Mette Riis:
Salmer i dans og bevægelse
– fra babysalmesang til konfirmanddans
208 sider • 348 kr. • Det Kgl. Vajsenhus