Døende får en stemme verden over

”Opdag din stemme” er temaet for International Hospice Dag, som markeres i 70 lande på lørdag – også i Danmark.Lørdag den 10. oktober er det International Hospice Dag, og her markeres den lindrende indsats for uhelbredeligt syge og døende i over 70 lande verden over.

Tove Videbæk

Temaet for dagen er ”Opdag din stemme”. For nu vil de syge og døende og deres pårørende altså blive hørt!
– Alle, der lever med en livstruende sygdom, har ret til professionel palliativ pleje på hospice eller lignende, så de kan leve med værdighed uden at være nedtynget af smerte, lyder budskabet.
Og på verdensplan får palliativ pleje opbakning fra både FN og verdenssundhedsorganisationen WHO:
– Palliativ pleje kræver professionel træning og er et af sundhedsplejens mest oversete aspekter, skriver FN’s HIV/AIDS program UNAIDS.
– Palliativ pleje er en vigtig del af kræftkontrollen og kan tilvejebringes relativt enkelt og billigt, lyder det fra WHO.
Derfor kan det undre, at der stadig mangler 100 hospice-pladser i Danmark, for at vi kan leve op til internationale standarder om 50 sengepladser for hver 1 mio. indbyggere. Der er altså på brug for 260 pladser mod de nuværende 158.
Regionerne har opfyldt regeringens krav, så nu er det regeringen og folketing, som bør træde i karakter, mener formand for Hospice Forum Danmark, Tove Videbæk:
– De bør stille nye krav til regionerne om antal hospicepladser, som de skal indgå driftsoverenskomst med. Samtidig bør de palliative teams have flere ressourcer, så de bl.a. kan uddanne hjemmeplejen i kommunerne. Og der bør igen oprettes en hospice-pulje, siger hun.

Er døden en fejl?

Helle Timm

På det nystartede Palliativt Videncenter i København er man enig i at der er et stykke vej til målet. For godt nok er der 14 hospicer i Danmark lige nu – og tre nye er på vej – men den specialiserede palliative indsats har sundhedsvæsenet endnu ikke helt taget til sig:
– Den palliative tilgang er kun i meget ringe grad integreret i det danske sundhedsvæsen, siger centerleder Helle Timm. – I hospitalssektoren er der fokus på behandling. Døden som følge af uhelbredelig sygdom betragtes som en undtagelse og en form for misforståelse eller fejl. Sundhedsvæsenet er ikke indrettet efter, at vi alle sammen skal dø, og at de fleste af os dør i en situation, hvor vi har brug for hjælp, siger hun.
Der er brug for en mentalitetsændring:
– Vi kan arbejde på at gøre døden til et livsvilkår, som vi lever med og forholder os til. Og gøre den professionelle indsats for døende og deres nærmeste så god som muligt.