Stilhed med Gud

I de senere år har to tendenser præget den amerikanske kirke.Rick Warren
Amerikansk præst og forfatter

Den første er den overdrevne vægt, der lægges på at få: Hvad kan jeg få ud af kirken, ud af søndagssskolen, ud af at gøre, hvad Gud siger?
Det er et resultat af den moderne kulturs vægt på underholdning, hvor folks forventing om underholdning skal mættes.
Når det overføres til åndelige spørgsmål, bliver det til en selvoptaget religion, som helt afgjort ikke har noget med Jesus at gøre. Det er derfor, der i dag snakkes så meget om at følge Jesus, men kun lidt om prisen for discipelskab.
Vi tilbyder belønninger til folk, der kommer i kirke, når de i stedet burde komme, fordi de elsker frelseren.

Den anden fejl er den alt for store vægt, man lægger på at arbejde for Gud, hvor man glemmer at tilbede Gud. Satan, denne verdens gud, har prakket os en dårlig erstatning på ved at få os til at erstatte tilbedelse med arbejde.
De fleste af os har så travlt – og det endda også med pæne kristne gøremål – at vi ikke kender den virkelige betydning af tilbedelse.
Jesus sagde: ”Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene” (Matt. 4,1; se 5. Mos. 6,13). Tilbedelse kommer før tjenester…

Fordi Gud er vores skaber og forløser, fortjener han at blive tilbedt og lovprist. Vi skal hver dag holde vores stille tid af kærlighed til Gud. Ikke af pligtfølelse.

Fra bogen: Rick Warren’s
Bibel Studie Metoder.
Forlaget Scandinavia.