Værdineutral politik er utopisk

”Religion og politik må ikke blandes sammen”, proklamerede tre politikere, der i trods mod den traditionsrige åbningsgudstjeneste i Christiansborg Slotskirke ved Folketingets åbning indbød til debatmøde om stat og religion.Protesten mod såvel den 160 år gamle tradition som kombinationen af religion og politik fik dog en pauver modtagelse. I alt deltog kun otte politikere i mødet, der fandt sted præcist samtidigt med gudstjenesten.
Interessant nok brugte den ene af debatmødets oplægsholdere, Politikens chefredaktør Tøger Seidenfaden, noget af sin taletid på at lange ud efter den ”voldsomt artikulerede sekularisme”, han betegnede som en større trussel mod samfundets sammenhængskraft end de kristne og kirkelige.
– Den sekularisme kan være meget intolerant over for religionerne og har klangbund i den største del af den danske befolkning, påpegede han til stor ærgrelse for mødets anden debattør, Martin Krasnik, journalist på Weekendavisen.

Trosbaserede argumenter er tilladte
På Udfordringen giver vi Tøger Seidenfaden ret og bringer samtidig i denne udgave af avisen interviews med tre politikere (ikke de førnævnte), der både yder bidrag til samfundsdebatten og åbent ytrer sig som kristne.
De tre repræsenterer i øvrigt ikke det samme politiske parti, hvilket anskueliggør det utopiske ved at fremstille kombinationen af religion og politik som en destruktiv cocktail.
– Det må være tilladt enhver at komme med argumenter, man henter i sin tro. Sekularister eller ateister har ikke mere ret til at argumentere i det offentlige rum end dem, der tror på Gud, påpeger således den tidligere venstrepolitiker, Erling Tiedemann i avisen.

Kristne argumenter fører ikke til teokrati
Ret beset er værdineutrale politikere da også sjældne, hvilket er godt. Socialistiske argumenter vil næppe forvandle Danmark til et totalitært regime; liberalistiske synspunkter realiseres næppe i en inhuman minimalstat, og kristne argumenter vil naturligvis heller ikke forvandle Danmark til et teokrati.