Debat

Følge og hensigt i Johs. 9,3

Iver Larsen

En læser skriver i et brev til Orla Lindskov, at han altid har undret sig over Johannes kap. 9,3.

Her står der i den autoriserede oversættelse: ”men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.”
Det er forståeligt, at spørgeren under sig, for det er simpelthen en forkert fortolkning og oversættelse fra grundsproget.

Forskel på følge og hensigt

Det græske ord, der bruges her, er ”hina”. På klassisk græsk blev det næsten altid brugt for at angive en hensigt, men det gælder ikke nytestamentlig græsk, hvor ordet tit henviser til en følge eller et resultat snarere end en hensigt.
Denne betydning er særlig almindelig i Johannes-evangeliet, som er præget af hebraisk tankegang, hvor man ikke klart skelner mellem hensigt og resultat.
I det nævnte vers må betydningen være en følge, ikke en hensigt. Altså siger teksten, at som et resultat af det, der er sket – mandens blindhed – kan Guds underfulde gerninger nu manifesteres på ham.

Fejloversat i den autoriserede bibel

Jesus kommenterer ikke, hvorfor manden er født blind, ud over at forklare disciplene, at det hverken skyldes hans egne eller hans forældres synder.
Han siger ikke, at Gud har gjort ham blind, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.
Både Seidelin’s oversættelse og Bibelen på Hverdagsdansk har oversat verset korrekt efter grundteksten. Det er desværre langt fra det eneste sted, hvor den autoriserede oversættelse har misforstået og fejloversat dette græske ord.

Lad Korset hænge

Korset må ikke længere hænge i italienske skoler.

Dagspressen meddeler os at menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg netop har besluttet at forbyde krucifikser i italienske klasselokaler.
De samme danske politikere som var modstander af, at der i EU’s konstitution på pave Benedikt d. XVI,s foranledning blev henvist til kristendommens rødder og at Gud skulle nævnes, er nu ifølge dagspressen dybt forargede over at domstolen er kommet med dette forbud, som sikkert også bliver aktuelt i Danmark.
Den sædvanlige danske dobbeltmoral, i særdeleshed når det drejer sig om den katolske kirke.
Havde paven og alle os andre fået indført en henvisning til kristendommen i EU konstitutionen, havde vi undgået den situation der nu er opstået.
Dommen kan få vidtrækkende betydning også herhjemme men EU med de danske såvel europæiske politikeres støtte har selv lagt grundlaget for et gudløst Europa. Man ligger som man reder.
Lad korset være i klasseværelserne, i Danneborg, omkring halsen på mennesker, i det offentlige rum. Det er frelsens, frihedens og forsoningens symbol og dette symbol har det gudløse Europa og Danmark brug for som aldrig før.
Pastor Benny Blumensaat
Kirkegade 58
6700 Esbjerg

Ring, ring, ring

Når ringeren ringer i Ringe, 13. december, er det ikke så ringe endda.
Ganske vist er der dem, der mener, at kirken ikke skal blande sig i politik, men Klimatopmødet i København bør nu alligevel have en hilsen med på vejen.
Når kirkeklokkerne bimler, er det altså ikke for at ringe julen ind, men for at varsle en katastrofe under opsejling.
Kirken har så meget mere grund til at blande sig, fordi følgevirkningerne af klimaændringerne ligner optakten til de sidste tider, Jesus talte detaljeret om.
Til støtte for tanken taler en profeti i1943 om ”dommedags snarlige komme”. I den anledning skulle Noas Ark lægge til ”mellem broerne” i Aalborg.
33 år senere, i 1976, afsløredes den seks meter høje og 60 tons tunge skulptur ”Noas Ark” i Mølleparken i Aalborg udført af den israelske kunstner Rolf Roda Reilinger.
33 år senere, i 2009, er LOA, som skibsprojekt, færdiggjort på adressen ”mellem broerne” jf. www.loa.dk – i året for Klimatopmødet i København.
Som stedfortræder for salige ”profet Mikkelsen” er det vigtigt for mig at rykke ud med denne historie, hvor mærkelig den end lyder.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ


Artiklen fortsætter efter annoncen:I klimaets navn

Er der virkelig ingen der kan se, hvem der i virkeligheden står bag alt det klima snak?
Nu siger den danske professor Kaj Sand-Jensen, at det er antallet af mennesker i verden, der er klodens allerstørste klimaproblem. Det er han ikke ene om. Flere politiske kræfter verden over siger nemlig det samme.
Ja. Nogle stiller sig endda frem og sætter tal på, hvor mange mennesker jorden er skabt til at kunne bære. Ja. Tal helt ned til 300 millioner.
Det er jo sygt. Hvis antallet af mennesker på jorden er vores største CO2 problem, hvordan løser vi så det? Jo. Vi begår i klimaets navn folkemord, hvilket er det, der vil ske. Vi vil i klimaets navn lade folk sulte, lave vacciner der står ihjel osv.
Det er også i klimaet navn, vi vil se en global regering, hvor antikrist kan træde frem.
Jamen, vi har jo et CO2 problem? Måske har vi og måske ikke. Men en ting er helt sikkert: Problemet skyldes ikke os, som, de vil have os til at tro.
Du er blevet snydt igennem diverse tv programmer, hvor de snakker om, at vi skal reducere vores CO2 udslip og at klimaproblemet er menneske skabt.
Prøv at tænke over dette her:
I Danmark udleder vi i gennemsnit 10 ton CO2 pr. dansker. Heraf har vi selv indflydelse på de seks ton. De skyldes forbrug af kul, olie og gas til varme, transport og el og til produktion af dagligvarer. Dette svarer til en samlet udledning i Danmark på ca. 0,05 gigaton pr. år. Mennesket på verdensplan udleder ca. 22 gigaton pr. år.
De vil så have os til at tro, at dette er problemet og at vi er for mange mennesker på jorden.
Men hvorfor siger de ikke, at bare en aktiv vulkan udleder cirka 8.000 gigaton CO2 og at der lige nu findes over 1500 aktive vulkaner på jorden?
De siger det ikke, da de ønsker at forføre os, så satan i klimaets navn, kan virke som han vil.
Nej. Alt det klima-snak er for at få en platform for antikrist og for at slå mennesker ihjel. Vent bare at se hvad der vil ske, da vi virkelig lever i de sidste tider.
Som kristen skal vi ikke falde for dette. Vi skal i stedet forkynde evangeliet som vores Herre Jesus Kristus kalder os til og derved se satans løgne og bedrag blive afsløret.
Torben Søndergaard
Asagården 40 1 tv
7500 Holstebro

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord.