Det åndelige klima

Enhver by og ethvert samfund har et åndeligt ”klima”. Dette kan føles bare ved at køre ind i et område.Rhonda Hughey
Amerikansk forfatter og forkynder

Der er steder i samfundet, hvor man i sin ånd kan fornemme og med sine øjne kan se mørke, materalisme og fattigdom, ligesom der er steder, hvor man fornemmer glæde, frihed og håb.
Det åndelige klima afgøres af det, som Guds folk gør i det pågældende samfund. Fjenden er en indtrænger og kan kun regulere og påvirke det, som er blevet overdraget til ham.
Kirken har på den anden side fået fuldmagt til at udøve den autoritet, som Jesus har givet os til at besejre fjenden i vores samfund.

Der findes ikke demilitariserede zoner i byerne; enten er de fyldt med Guds rige eller med fjendens fæstningsværker.
Hvis vi ikke har indtaget vores postion i bøn og tjeneste for byen, medfører det et åndeligt vakuum, og ligesom et hul i en tand vil det begynde at rådne op og gå til grunde.
Det går fra slemt til værre. Spørgsmålet er: Hvem skal fylde dette vakuum? Det rige, som fylder dette vakuum, vil også regulere det åndelige klima i byen.
Hvem stiller centraltermostaten?

Fra bogen: ”Desperat efter Guds nærvær” af Rhonda Hughey.
Forlaget Alstrup.