Homofile får mulighed for kirkelig vielse i Sverige

SVERIGE – Det svenske kirkemøde har afgjort, at homofile par kan få lov til at gifte sig i kirken. Afgørelsen trådte i kraft 1. november.Den svenske kirke står frit i forhold til staten og kunne derfor træffe beslutningen selv, uden politisk indblanding.
Debatten forud var dog hård, og kirkens ærkebiskop, Anders Wejryd (billedet herover), forventer da også øget spænding internt i kirken efter kirkemødets beslutning, hvor 176 mod 62 stemmer var udslagsgivende.
– Dette er en moden bevægelse, som kan håndtere sådanne emner, sagde Anders Wejryd efterfølgende.
Homofiles ret til kirkelig vielse indebærer dog ikke, at præster er har pligt til at opfylde deres ønske. En bestemmelse i ordningen giver præster i den svenske kirke mulighed for at nægte at foretage sådanne vielser.
Også andre kirkesamfund tager afstand fra det nye skridt. I en fælles udtalelse beklager den katolske kirke og de ortodokse kirkesamfund i Sverige således muligheden for at vie par af samme køn.
– Vedtagelsen bryder med en opfattelse, som kirken og kristenfolk har forkyndt gennem alle tider, lyder det i udtalelsen.
levi