Dette skal være jer et tegn…

Med vægt på Guds gerning iblandt mennesker genfortæller Walter Wangerin Bibelen i et levende sprog:Walter Wangerin
Forfatter, præst og professor i Indiana, USA

Natten var mørk og stille. Den eneste lyd kom fra en hund, der gøede i det fjerne. Hunden blev ved og ved og tog sig åbenbart ikke af, at ingen svarede den. Hyrdernes egen hund løftede hovedet og strittede med ørerne, men lagde så igen hovedet ned på poterne. Fårene sov. Markerne uden for Betlehem lå stille og øde hen. Horisonten tegnede sig som en uregelmæssig linje mod den stjerneklare himmel. Alt åndede fred. Hyrderne prøvede bare at holde sig vågne, så de kunne vogte flokken, til daggryet kom.
De lå på jorden med deres hoveder støttet i hænderne og snakkede om ganske almindelige ting…

Pludselig forsvandt horisonten og himlen og jorden og alting i et blændende hvidt lys. Guds herlighed strålede omkring hyrderne, og en engel trådte frem mod dem. Dyrene var fuldkommen som lammede, og hyrderne holdt hænderne op for ansigtet og skreg af frygt.
”Vær ikke bange,” sagde englen, men hyrderne blev ved at holde hænderne op for ansigtet.
”Jeg bringer jer gode nyheder,” fortsatte englen. ”En stor glæde for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal være jer et tegn…”

I det samme blev hele himlen fuld af engle – lige så mange engle, som der før var stjerner. Englene priste Gud med høj stemme og sang: ”Ære være Gud i det højeste. Fred til mennesker med Guds velbehag!”
Så sluttede sangen, og alle englene vendte tilbage til himlen. Stjernerne skinnede igen på himlen, og natten var lige så mørk og rolig som før.
Et øjeblik sad hyrderne bare helt tavse og lamslåede…
Der var et øjebliks tavshed. Så sagde den ene forsigtigt: ”Frelseren … barnet i krybben … kunne vi mon ikke få ham at se? Englen sagde jo, at vi skulle finde barnet, og at det skulle være et tegn for os.”

Fra bogen, ”Guds historie i store træk”
af Walter Wangerin, Lohses Forlag