Ny undersøgelse: Frikirker og valgmenig- heder er i vækst

Der er i løbet af de sidste 20 år kommet en ny bølge af valg- og frimenigheder i Danmark, og de ser ud til at være kommet godt fra start.Marie Ramsdal-Thomsen er ph.d.-studerende ved Århus Universitetet og har lavet en spørgeskema-undersøgelse blandt landets valg- og frimenigheder.
Ca. 22.000 personer på landsplan er tilknyttet enten en fri- eller valgmenighed.