Etikken og det reducerede

Jakob Wolf har skrevet en teologisk bestseller om et etisk hovedtema, det onde.Der er to gennemgående temaer i Jakob Wolfs teologiske forfatterskab, og de sættes undertiden også op til at belyse hinanden gensidigt. De to er etikken og det darwinistiske natur- og menneskesyn. I en af forfatterens tidlige bøger: Etikken og universet (1997) stilles spørgsmålet direkte: Hvilken verdensanskuelse bør egentlig danne baggrund for etikken?Ikke darwinismen, ikke nihilismen. Wolf foreslår, at man tager udgangspunkt i sansningen, dvs. det vi umiddelbart ser og føler. Og det er, at universet hverken er blindt eller stumt eller døvt, derimod er det “sansende og levende, stemt og opladt med betydningsfuldhed” (side 138). Den traditionelle, naturvidenskabelige indgang til verden omkring os repræsenterer en reduceret virkelighed – partikler og processer, for at sige det populært – og dermed er den også forvrænget. Den savner den etiske dimension.

Forsvar for intelligent design

Fra denne bog er der ikke i substansen langt til det betydningsfulde kampskrift og opråb, forfatteren fremkom med i 2004. Rosens råb er en glødende og engageret forsvarstale for, at intelligent design er et grundvilkår i naturen, og at tiden er inde for et opgør med darwinismen. Bogen er ganske forfriskende. Den er ikke i sig selv kreationistisk, derimod udtryk for en analog tankegang: Ligesom det traditionelt anerkendes, at en maskine kun kan være fremkommet takket være en bagvedliggende intelligens eller designer, må man tilsvarende godskrive tilstedeværelsen af en intelligent (første-)årsag, når man iagttager naturens endog meget komplekse organismer og indbyrdes sammenhænge.
Og så indrømmer Jakob Wolf ærligt og redeligt, at selvom darwinismen ikke kan “bevises”, kan heller ikke kritikken af den. Det er da befriende!

Et ugleset fænomen

I bogen Naturlig kærlighed. Kritik af pligtetik og nytteetik (2007) behandler forfatteren, hvad han kalder “et af de mest uglesete fænomener i etikken”: den naturlige kærlighed, og igen stiller han spørgsmålet om etikkens forenelighed med det reduktionistiske natursyn, som det udfolder sig hos Darwin og hans efterfølgere.
Det er et konstant opgør, man som læser her er vidne til, og holdningerne er lige så konstant markante: etikken lever ”i skyggen af den overmægtige naturvidenskab, der konstant sår tvivl om etikkens realitet, fordi den opfattes som et natursyn. Spørgsmålet er, om det ikke er på tide, at vi anlægger en ny synsvinkel på naturen og formulerer et nyt fælles forpligtende natursyn, der ikke modsiger etikken” (s. 137).
Etikken er hos Wolf funderet i naturlig kærlighed og er dens erstatning, når denne kærlighed udebliver.

Det ondes problem

På det seneste – i 2009 – har forfatteren begået, hvad der kan vise sig at blive noget så sjældent som en teologisk bestseller. Men der er naturligvis også en meget god grund til, at Jobs tårer har fået en sådan bevågenhed. Det er nemlig en stærkt veloplagt gennemgang af et af teologiens helt klassiske (og helt store) spørgsmål og stridspunkter.
Teodicé-problemet hedder det med et fint ord; mere jordnært sagt: Hvordan kan tanken om en god og almægtig Gud være forenelig med det ondes eksistens? Job oplevede spørgsmålet på nærmeste hold i sit eget liv, og hans svar var enkelt: Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet.
Men senere tiders teologer og troende har erfaret spørgsmålet som en troens anstødssten. Jakob Wolf gennemgår i sin bog en række af både de klassiske og de mere moderne teodicé-argumenter (fra Augustin til Barth), men han afviser dem alle, bl.a. fordi de er logisk u-antagelige. Spørgsmålet skal ikke besvares via et forsvar for Gud, men ved at præsentere Ham for anklagen.

Er der et svar?

Jakob Wolf har i sit teologiske forfatterskab især været optaget af to temaer: etikken og det darwinistiske natur- og menneskesyn.

Forfatteren stiller sig tvivlende over for, om der overhovedet findes et egentligt svar på problematikken:
”Det ondes problem er et spørgsmål til Gud og ikke til mennesket, og derfor er det Gud og ikke mennesker, der skal svare. Det ondes problem er et ægte mysterium, et paradoks, og det eneste mulige svar er Guds svar, troen, som igen er et mysterium … Vi rejser anklagen og stiller spørgsmålet, resten er tavshed eller Guds svar” (s. 108) –
Jakob Wolf skriver ikke for zappere, men for fastholdere. Det er en dyd, er det. – Vil man vide mere om ham – herunder hans beskæftigelse med tanken om Intelligent Design – henvises til Udfordringen, nr. 4/2010.

Jakob Wolf:
Jobs tårer
– Om Gud og det onde
111 sider • 189 kr. • Anis


Artiklen fortsætter efter annoncen: