Forstå Herrens vilje

Hvis der findes en Guds vilje for hver en detalje i vort liv, så er det vores opgave at forsøge at ”forstå, hvad der er Herrens vilje” (Ef. 5,17). For at kunne ”adlyde”, må vi ”lytte”.Wilfrid Stinissen
Karmelitermunk og forfatter

Gud taler til os udefra og indefra. Han taler udefra gennem Bibelen, som er hans ord, og gennem kirken, som fortolker og forkynder hans ord.
Kirken er inkarnationens forlængelse og har af Jesus selv fået den garanti, at han indestår for, hvad den siger. ”Den, der hører jer, hører mig, og den, der forkaster jer, forkaster mig. Men den, der forkaster mig, forkaster ham, som har udsendt mig.” (Luk. 10,16).

Denne Guds vilje, som kommer til os udefra, må som regel prioriteres. Ganske vist bør hvert menneske følge sin samvittighed, men det hører med til den kristne samvittighed at lade sig oplyse af Bibelen og af kirken.
For en kristen er kirken ”mater et magistra”: han lader sig opdrage og forme af den. Gud taler også udefra gennem omstændighederne og gennem vore daglige, naturlige pligter.
Ved siden af disse klart aftegnede veje findes der imidlertid områder, hvor stierne ikke er så tydeligt markerede. Skal du købe tv eller ej, eller, hvis du har tv: Skal du se dagens program eller ej? Hverken Bibelen eller kirken siger noget om dette. Sommetider leder omstændighederne i en bestemt retning, sommetider gør de ikke.

Her gælder det om at lytte til Gud, der taler indefra. Vi tror, vi har en ånd i os, som vil lede os, og for hvem det ikke er ligegyldigt, hvad vi gør.
Når vi beder om lys og vejledning i en bestemt sag, svarer han ikke: ”Det er lige meget, gør som du vil.” Han virker i en bestemt retning, ikke kun generelt og abstrakt, ved for eksempel at pege på kærlighedens bud, men konkret.
Han vil, at vor handling skal bære frugt…

Fra bogen ”Mit liv i dine hænder”
af Wilfrid Stinissen.
Forlaget Boedal.