Tid til at velsigne tyskerne igen

Flere kristne har fået profetiske ord om at tilgive tyskerne og bede tyskerne om tilgivelse for had og afstandtagen.Siden Hitler og nazisterne forførte det tyske folk, har tyskerne levet i skam. Men Gud vil igen forløse det bedste i det tyske folk med dets rige kristne kultur.

Thomas Sandell arbejder for forståelse for Israel og jøderne i EU. Han mener, at Tyskland igen vil blive en ledernation i Europa – men denne gang til velsignelse, hvis de kristne forløser tilgivelsen.

Det er essensen i de profetiske ord, som flere kristne uafhængigt af hinanden mener at have modtaget fra Gud.
De profetiske ord og tilskyndelser er kommet gennem de sidste par år.
Da der fx pinsedag 2009 blev holdt Global Day of Prayer på Skamlingsbanken i Sønderjylland, inviterede initiativtagerne en tysk menighed med, så man kunne forsones og velsigne hinanden. Det var formentlig første gang, der blev talt venligt om og til tyske medborgere her.
Arrangørerne var sig ikke dengang helt bevidst, at de var del af en bevægelse blandt troende kristne, som har følt sig tilskyndet til at komme tyskerne i møde.
I forbindelse med Bedehus Danmarks årlige bedeuge i Kolding i januar, blev der også holdt en ledersamling for danske kristne ledere.
Her fortalte et par af deltagere om formiddagen om, at de havde mødt kristne ude i verden, som mindede dem om, at Danmark og de andre små lande rundt om Tyskland skulle velsigne den gamle fjende. Tyskerne havde de ellers kun had og negative tanker om på grund af de to verdenskrige og tyske erobringer forud. Danmark mistede fx Sønderjylland og Slesvig-Holsten til Tyskland i 1864.

Forsoning og tilgivelse

På ledermødet blev der gennemført en symbolsk forsoningshandling med Jürgen Galonska, som er præst i Citykirken i Århus. Han er født i Tyskland, og selv om han ingen personlig skyld har i sine forfædres krigerriskhed og udryddelse af jøderne, har han ofte følt en afstandtagen – blot fordi han var født i Tyskland. Han havde derfor også brug for at tilgive danskerne!
Blandt dem, der tilgav tyskerne, var en kvindelig leder, hvis far var blevet dræbt som frihedskæmper af tyskerne under 2. verdenskrig.

Bekræftelse

Om eftermiddagen havde lederne besøg af finske Thomas Sandell fra Den Europæiske Koalition for Israel.
Han er engageret i at skabe forståelse for jøderne og Israel i EU, og han fortalte om, hvordan troende kristne op gennem historien har forsøgt at hjælpe jøderne og Israel, selv om magthaverne behandlede jøderne dårligt.
I en bisætning nævnte Thomas Sandell, at han sidste år var blevet inviteret til en lille by i Østtyskland, Gotha, og ikke havde lyst til at komme. Men Gud gav ham et profetisk ord om ikke at afvise tyskerne. Netop fra den lille by var flere af Europas kongehuse udgået, og fra den egn var både Luther og Zinzendorf udgået.
Thomas Sandell ville fortsætte sit foredrag, men de danske ledere fik ham til at fortælle om sin oplevelse, der føltes som en bekræftelse på formiddagens drøftelser.
Det var hans opfattelse, at tyskerne med deres rige kultur og åndelige bevægelser skulle have været en velsignelse for Europa og hele verden. Men tyskerne var blevet forført af de nazistiske løgne og erobrede de omliggende lande. Man udryddede 6 mio. jøder, heriblandt formentlig mange Einstein’er og andre Nobelpris-kandidater, som kunne have gavnet verden.
Tyskerne har mere end andre nationer angret og gjort op med denne onde fortid. I forbindelse med Ausschwitz-dagen for nylig inviterede landet den israelske præsident Peres til at tale på hebræisk i det tyske parlament.
Gud ønsker ifølge Thomas Sandell nu, at kristne skal tilgive tyskerne og dermed forløse det, som Gud har tænkt at velsigne verden med gennem tyskerne. Han mener, at Europas fremtid afhænger af, om ”sønnerne og fædrene forsones” (Malakias Bog 3,24) – altså her at det kristne Europa vedkender sig de jødiske rødder. Han mener, at en af grundene til, at kirken i Europa står svagt, er at erstatnings-teologien har skåret de jødiske rødder af kristendommen, som om jøderne var helt ude af Guds planer. Men hverken jøderne eller tyskerne er glemt af Gud – tværtimod.