10.000 deltog i marchen for Gilad Shalit på førstedagen

10.000 sympatiserende israelere deltog på førstedagen i den 12 dages march, som den kidnappede soldat, Gilad Shalits, forældre – Noam og Aviva – nu har indledt til Jerusalem fra deres bolig i Mitzpeh Hila i det nordlige Israel.Forældrene har erklæret, at de ikke vil vende hjem uden deres søn, som nu har været i den ekstremistiske Hamas organisations fangenskab i Gaza-området i fire år, uden kontakt med omverdenen.

I alle disse nu 1465 dage, den 23-årige Shalit har henslæbt i sit fængsel, har Hamas ikke tilladt, at han får besøg af Røde Kors.

På marchens første dag gik det store mennesketog ad landeveje til byen Naharia ved Middelhavet. Undervejs blev der gjort ophold i kibbutz Kabri, hvor Gilad havde gået i skole. Kibbutzmedlemmerne havde opstillet borde med vand, frugt og kager som forfriskning for marchdeltagerne.

Da marchen nåede frem til Naharia, var deltagerantallet dalet til 900, men det steg påny, da mange sluttede sig til gruppen i udkanten af byen.

Ifølge planen skal marchdeltagerne nå frem til byen Kiryat Motzkin sent mandag. Derfra fortsætter de gennem dale og bjergområder, til de når Jerusalem den 8. juli.

Det er en fysisk meget krævende tur, især for de ældre marchdeltagere, men de er fast besluttede på at gennemføre marchen.

Hvad der konkret vil komme ud af anstrengelserne, kan man blot gisne om.

– Det var en glædelig overraskelse at se folk komme så mange af gårde, sagde Noam Shalit.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Statsminister Binyamin Netanyahu siger, at has hjerte er med Gilad og hans familie, og han har opfordret det internationale samfund til at slutte sig til det retfærdige og klare krav om, at denne bortførte soldat omgående kan vende hjem.

Netanyahu er i det dilemma, at han ikke kan gå med til en fangeudveksling for Shalit, fordi Hamas kræver såkaldte “mega-terrorister” i israelsk fangenskab løsladt – mænd der

har dræbt et stort antal israelske civilpersoner og som, efter israelsk erfaing, for manges vedkommende vil genoptage dette, hvis de bliver løsladt. Netanyahu kræver, at Israel står fast på ikkke at løslade Shalit, hvis dette kommer til at indebære, at mange israeleres liv vil være i fare fra løsladte terroristers side.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tre ministre i marchen

Tre israelske ministre, Eli Yishai og Ya’ako Margi fra det tuiltra-ortodokse Shas-parti og Michael Eitan fra Likud-højrepartiet har meddelt, at de vil slutte sig til protestmarchen, når den nærmer sig Jerusalem.

Om dette siger Eitan:

– Der er et anliggende, der forener alle, og det er ønsket om at se Gilad Shalit vende hjem.. Marchen for hans frihed prøver at udtrykke de menneskelige og nationale følelser, som vi alle har, at styrke soldaten og hans familie og minde os alle om at handle uden tøven for at fremme hans løsladelse. Nok skal regeringen bruge sit hoved, men den skal også handle med hjertet og vise solidaritet med soldaten, hans famiie og værdier, som tjener det israelske samfunds grundlag.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Yishai, der er indenrigsminister og formand for Shas-partiet, har opfordret Shas-knesset-medlemmer og ministre til “at støtte Shalit-familien med deres fødder”.