Kirkearkæologisk espresso

Hvis man har været i Rom, har man måske bemærket, at søjlerne i flere af kirkerne er forskellige. Det er fordi, de stammer fra ældre, forfaldent byggeri. Denne bog gør rede for, hvordan søjler og andet materiale fra gamle romerske bygninger er blevet genbrugt i kirkerne.Det understreges, at man ikke bare har genbrugt gammelt materiale af økonomisk nød eller pga. materialemangel. Det har været en foretrukken byggestil, som bl.a. demonstrerer, at kristendommen har overvundet det hedenske Rom, men samtidig giver nyt liv til det gamle.
I bogens første tredjedel bliver emnet behandlet generelt. I resten af bogen sættes der lup på, hvad der indgår af genbrugsmaterialer i 11 kirker. Det bliver gjort detaljeret og egner sig bedst til at blive læst, når man er i kirkerne og kan se tingene samtidig. Men det hjælper, at bogen er med mange illustrerende fotos.
Det er en videnskabelig bog, som er grundig og med rigtig mange fagudtryk. Jeg vil kalde bogen en kirkearkæologisk espresso. Den er (for) stærk kost, hvis man ikke allerede ved noget om Roms kirker. Men hvis man gør det og har lyst til at fordybe sig i dette genbrugsemne, er den interessant.

Maria Fabricius Hansen:
Genbrugskirker i Rom
256 sider • 250 kr.
Aarhus Universitetsforlag