Kristne hjælper fiskere fra oliekatastrofen i USA

Kristne organisationer hjælper fiskere og deres familier, som er påvirket af oliekatastrofen i den Mexicanske Golf.Olieplatformen der eksploderede den 20. april, har forårsaget et voldsomt olieudslip, som anses for at være det største i USA’s historie. Det er i skrivende stund endnu ikke lykkedes selskabet BP at standse det enorme olieudslip.
Men godt en uge efter katastrofen var kirker og velgørenhedsorganisationer i gang med at hjælpe familier i området med mad, støtte og bøn.
– Vores første prioritet i katastrofen er de mennesker, der er direkte påvirket og ikke er i stand til at arbejde i øjeblikket, siger den katolske ærkebiskop Gregory Aymond til Christian Today.
Den katolske velgørenhedsorganisation i New Orleans har sammen med Second Harvest Food Bank ydet nødhjælp, såsom mad og rådgivning, til fiskere og deres familier siden den 29. april.
John