Kristne radioer overlever digitalisering

FM-radio fortsætter i mindst 10 år, og digital radio er kun lige i sin vorden. Det giver tid til omstilling – også for idébaserede radioer, viste konference om Fremtidens Radio i København.Det er ikke mængden, det kommer an på, men massen!

– Vi lavede lokalradio og -tv, før man fik penge for det, sagde Mogens Videbæk fra Den Kristne Producent Komité.

Det udtryk kunne godt opsummere en konference om Fremtidens Radio torsdag den 3. juni på Vartov i København. Konferencen samlede ca. 40 radiofagfolk for at drøfte radioens digitale fremtid og var arrangeret af SLS – Samarbejdsforum for Danske Lytter og Seerorganisationer.
For holdningen til den fagre nye digitale verden er konservativ.
– En høring i foråret om lokalradio viste mest interesse for at forlænge tilladelserne i fem år indtil 31. december 2015. Det viser blot, at folk helst ville beholde det, de har, sagde Erik Nordal Svendsen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, det tidl. Mediesekretariatet. – To åbne rundbordsmøder resulterede i, at ingen ønskede FM afskaffet inden for de næste 10 år, heller ikke DR, sagde han.
Heller ikke Rune Born Schwartz, redaktør i DR Medier, er duperet over de mange nye digitale muligheder.
– Fremtidens radio har klare formater med kvalitetsindhold. Det er ikke interessant at have mange kanaler, men gode kanaler.
Også Mogens Videbæk, sekretariatschef for Den Kristne Producent Komité, opfordrede til at slå koldt vand i blodet:
– Vi kan slappe af, for den digitale radioverden tror jeg ikke kommer før efter 2016. For der skal først findes et fælles system for hele Europa.
Hvilke fordele er der med digital radio?
– Det mangedobler udbuddet af kanaler. Det giver bedre lydkvalitet og giver lokale radioer regionale muligheder.
Omstillingen til digital radio bliver dyr, og det bør staten betale, mener Mogens Videbæk:
– Så skal vi nok producere. Vi har et bagland, der gerne hjælper økonomisk.
Der er i dag 325 lokalradioer i Danmark, heraf er 175 ikke-kommercielle. Og de ikke-kommercielle har størst chance for at overleve, mener Mogens Videbæk:
– Vi var der, før man fik penge for det. Først i 1988 kom der tilskud til radio, og først i 1998 til tv.