Teolog bliver efterskoleleder

Rasmus Houler brænder for sjælesorg, som han
også tror, efterskoleelever har brug for.Rasmus Houler er uddannet teolog og ordineret præst. Men han er ikke mere højttravende, end at kristendommen skal kunne praktiseres i omsorg for mennesker. Og derfor er han glad for sit nye job som forstander for Sædding Efterskole ved Skjern.Er der ikke afstand mellem at være teolog og efterskoleforstander?
– Jo, måske på papiret. Men jeg gik jo på Menighedsfakultetet, hvor der også inddrages praktiske fag i uddannelsen. Jeg interesserer mig meget for sjælesorg og studerede det på studiet og senere på Pastoralseminariet. Og det har man jo brug for, både som præst og som efterskoleforstander.
– Det handler om at forstå og hjælpe mennesker, enten det er voksne eller børn. At kunne sætte sig ind i de problemer, mennesker kæmper med, og støtte dem både menneskeligt og åndeligt.
Sædding Efterskole er en kristen efterskole og har som Rasmus Houler rødder i Luthersk Missionsforening.

Gik selv på skolen

Rasmus Houler er især glad for, at det blev Sædding Efterskole, han skal lede. For dels var hans venner med til at starte skolen, og dels har han selv gået der.
Hvad glæder du dig mest til?
– At samarbejde med dygtige og engagerede kolleger. Jeg vil også nyde samværet med eleverne, men jeg er klar over, at jeg ikke kan klare alle de praktiske opgaver alene. Derfor vil jeg arbejde på at få medarbejderne til at trives og lykkes.

Brænder for efterskoler

Rasmus Houler er gift med Bente, som skal være lærer på skolen. Hun underviser i dansk, engelsk og kristendomskundskab.
Parret kender efterskolemiljøet fra Frøstruphave Efterskole, hvor de begge har været lærere i seks år.
– Vi brænder begge to for efterskolesagen og er faldet for Sædding Efterskole som en moderne kristen efterskole med et værdigrundlag og en kvalitet i både undervisning og fysiske rammer. Her er virkelig mulighed for at trives og udvikle sig som efterskoleelev og få venner og oplevelser for livet, siger Rasmus Houler.
Skolens bestyrelse tror, Bente og Rasmus Houler er et godt match for skolen.
– De vil sikre, at Sædding Efterskole også i fremtiden vil være et varmt og kvalitetsbevidst skoletilbud, præget af begejstring over livet, fortæller formanden for Sædding Efterskoles bestyrelse Martin H. Jensen.
Bestyrelsen har lagt vægt på Bente og Rasmus’ analytiske og empatiske evner.

Indvier nye lokaler

En af det nye forstanderpars første opgaver i det nye skoleår bliver indvielsen af et stort byggeri til 5 mio. kr. Byggeriet, som står klar efter sommerferien, indeholder bl.a. ny og større spisesal, nyt moderne fysiklokale og et nyt indgangsparti.
– Lokalerne på Sædding Efterskole er generelt helt i top med bl.a. moderne it-udstyr og SmartBoards i klasselokalerne, fortæller Rasmus Houler.
På den pædagogiske side er der bl.a. sket en nyudvikling af 10. klasse, hvor der næste år bliver fokus på projektarbejde og it-understøttet undervisning.
Bente og Rasmus Houler tiltræder den 1. august.