Skulle hele kirken have misforstået Jesus?

Synspunktet i denne bog er, at Jesu egentlige budskab var hemmeligt, og at kirken aldrig har forstået det.Men budskabet skulle være, at vi skal udbrede Guds rige ved at følge Jesu radikale krav til en anden livsførelse, bl.a. ved at vende den anden kind til og elske vores fjender.
Hvad der menes med et evigt liv, kan vi ikke gennemskue, så hverken det eller Jesu genkomst skal vi spekulere på. Johannes’ Åbenbaring handler ikke om de sidste tider, men er en kritik af Romerriget forklædt som en fremtidsroman for ikke at få problemer med romerne.
Det er et nyt liv her og nu, Jesus vil have os til at koncentrere os om. Men bogen giver kun få anvisninger på, hvordan vi skal efterleve Jesu radikale krav, sådan helt praktisk. Den kommer ikke rigtigt længere end til en lidt teenageagtig kritik af kirkens traditionelle forkyndelse, som – ifølge forfatteren – kun har handlet om at komme i Himlen efter døden.
Forfatteren overbeviser ikke mig om, at hele kirken indtil nu har misforstået Jesu budskab, og at han nu har fundet ud af, hvad Jesus mente.

Brian D. McLaren:
Det hemmelige budskab
224 sider • 229 kr.
Boedal