“OPERATONSFEJL” I FLOTILLE-RAIDET

Nu foreligger den første israelske granskningsrapport om det forkludrede commando-raid mod en flotille med kurs mod Gaza-striben den 31. maj, og den fastslår, at der var fejl i såvel planlægningen som udførelsen af denne operation. Endnu en israelsk undersøgelse er i gang, af en komite under forsæde af tidl. højesteretsdommer Jacob Turkel, og med deltagelse af to udenlandske observatører, men denne komite ventes først at aflægge rapport om nogen tid.

Rapporten, der nu foreligger, er udstedt af en militær granskningskomite under ledelse af den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver, general (af reserven) Giora Eiland. Komiteen omfattede otte officerer, og dens konklusioner er tilstillet den israelske militærledelse.

Redegørelsen foreligger samtidig med, at den israelske flåde forbereder sig på at afskære et libysk skib fra at nå frem til dets mål, Gaza-striben, medbringende nødhjælp til områdets indbyggere. Pro-palestinensiske aktivister i flere lande har udtalt, at der vil blive sendt skib efter skib til Gaza, såsnart fodbolds-verdensmesterskaberne i Sydafrika
er overstået.

Det libyske skib er afsejlet fra Kreta. Ifølge dets besætning er bestemmelsesstedet Gaza.
Israel vil ikke tillade dette.

Der foreligger intet om, hvor skibet nu befinder sig. Det er muligt, at det vil sejle til den egyptiske havn El Arish, hvor dets last af nødhjælp – i så fald – vil blive videresendt til Gaza.

“Operationsfejl”

Eiland-komiteen har udstedt sin rapport efter en månedlang granskning af omstændighederne ved commando-raidet af det tyrkiske skib “Mavi Marmara”. I rapporten bebrejdes det israelske militær for at have været uvidende om, at der ombord på skibet var 60 tyrkiske islamistiske aktivister, bevæbnet med metalstave, brandbomber, økser og knive, og at disse var indstillet på at forhindre, at israelske commandos bordede skibet. Under de påfølgende kamphandlinger dræbte israelerne ni tyrkere fra denne gruppe.

Rapporten – der er på 100 sider – konkluderede, at disse drab var berettigede, men den udtalte tillige, at commando-operationen havde en række fejl i dens planlægning, efterretning og samordning.

Fejlene omfattede seriøse mangler i oplysninger om flotillen, samarbejdet mellem forskellige efterretningsorganisationer, forberedelser og selve aktionen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Til trods for dens konklusioner anbefalede komiteen ikke, at der bliver truffet straffeforanstaltninger mod enkeltpersoner, der var involveret i planlægningen og udførelsen af operationen.

Granskningskomiteen priste commandosoldaterne, som blev firet ned fra helikoptere, og udtalte, at til trods for drabene ombord, opererede commandotropperne “korrekt, professionelt, modigt og snarrådigt”. Brug af “skarpe skud” blev betegnet som “berettiget”.

I rapporten hedder det, at der havde været mindst en revolver ombord, idet en israelsk soldat var blevet skudt i knæet med et projektil, der ikke stammede fra et israelsk våben.
Videre siges det, at de israelske soldater formentlig først skød, efter at der forinden var blevet skudt mod dem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Tyrkiet

Hverken Eiland-komiteens rapport eller Turkel-komiteens forestående udtalelse ventes at ville tilfredsstille den tyrkiske regering, som kræver en omfattende international undersøgelse af episoden. Tyrkiet har tilbagekaldt sin ambassadør i Israel og har truet med yderligere skridt, medmindre Israel fremsætter en undskyldning og går med til oprettelse af en international undersøgelse.

Israel har imidlertid sagt fra, at det ikke vil undskylde “for at beskytte dets borgere”.