Fastholder bibelsk ægteskab

Højesteret har afgjort, at den amerikanske delstat Wisconsin må fastholde et traditionelt og bibelsk syn på ægteskabet og samtidig forbyde civilt partnerskab.Det har retten afgjort med stemmerne 7-0 og udtalt, at det er i overensstemmelse med landets forfatning.
Dermed stadfæster domstolen udfaldet af en afstemning i 2006, hvor 59 pct. af delstatens vælgere stemte for at fastholde ægteskabet og forbyde civilt partnerskab. Familiegrupper jubler ifølge Christian Post over højesterettens beslutning.
– Ægteskabet og folkets vilje er de klare vindere i denne sag, sagde Julaine Appling, præsident for Wisconsin Familieråd.
– Dommere og politikere bør aldrig forkaste folkets vilje for at indføre et system, som forsætligt berøver børn deres mor og far. Hvilken forældre betyder ikke noget: En mor eller en far?