MF vil ud med gudstjenesten

Menighedsfakultetets nye leder efterlyser mere mission i Folkekirken.- Gudstjenesten må bringes ud over kanten, så den virker dragende og vækkende, siger ny leder af Menighedsfakultetet i Århus, Jørn Henrik Olsen. Under overskriften ”Ud med gudstjenesten” opfordrer han i MF-bladet til mere mission:
– Omdrejningspunktet er, at vi i tro, tænkning og praksis virkelig forstår, at gudstjenesten på et dybt plan er mission, sendelse. Kristen gudstjenestefejring, forstået som mission, giver liv og åndedræt på en fantastisk måde i kirke og teologi, siger han.
Udtalelsen kommer som reaktion på et udsagn af Pastoralseminariets lektor Anita Hansen Engdahl, hvor hun betegner den folkekirke gudstjeneste som ”stiv, kold, anonym og umenneskelig”. Hun mener, formen skal ændres – og det kan tage op til 30 år.
– Hvis ikke barnet finder sig hjemme i gudstjenesten, så er den ikke menneskelig nok, citeres hun for i MF-bladet.
Hvis højmessen er så stiv, så står vi med en ”mega udfordring”, mener Jørn Henrik Olsen, en udfordring, der skal få præster til at tænke i mission:
– Gudstjenesten er aldrig adskilt fra verden, fra dens mennesker og deres åbne søgen, siger han.
Man kan møde Jørn Henrik Olsen ved en velkomstreception på Menighedsfakultetet den 30. august.
/sl