Som løse brikker fra et puslespil

Billedhuggeren, tidligere professor på Kunstakademiet og cand.theol. Hein Heinesen står bag denne bog.Den er en blanding af bibelcitater, gengivelser af kunstværker, salmevers og litterære og filosofiske citater. En række forhold ved Gud og vores liv belyses af de forskellige udtryksformer og deres forskellige opfattelser. Det er egentlig spændende tænkt, men generelt virker de enkelte dele løsrevne fra hinanden, så bogen opleves som en stak løse puslespilsbrikker.
Bogen slutter af med nogle artikler af forskellige forfattere, som skriver så spekulativt om treenigheden, at det ikke er til at forstå for almindelige mennesker. Den smule, jeg forstår, giver mig nu heller ikke lyst til at forstå mere: Nietzsche kaldes en kristen tænker, og man er enig med ham i, at Gud er død!

Hein Heinesen:
Gud – trinitetsmaskinen
252 sider
200 kr.
Gyldendal