Velkommen tilbage fra ferien!

Ferien er ved at være slut for de fleste, og Udfordringen er også tilbage efter ferien. Vi glæder os til at bringe mange spændende, relevante og opbyggende artikler til læserne i efteråret og vinteren.Lige nu ser de fleste tilbage på sommeren – en meget varm sommer, men forhåbentlig også en sommer med mange gode minder fra ind- og udland.
Rigtigt mange af Udfordringens læsere har været på kristne sommerlejre og stævner i noget af deres ferie. Og mange er vendt hjem med et ”Det er det bedste stævne, jeg har været med til”. Man har oplevet et godt og varmt fællesskab med kristne venner fra hele landet. Det i sig selv er værdifuldt.
Man har lyttet til masser af god kristen undervisning. Man har deltaget i sprudlende lovsang. Man har oplevet Åndens udgydelse over forsamlingen og i hjertet. Man har fået tanket op. Og det er godt alt sammen. Men hvad så?
Nu er det blevet hverdag igen. Oplevelserne er ved at lagre sig. Men forhåbentlig forbliver det ikke bare oplevelser for oplevelsernes skyld. Forhåbentlig har de mange indtryk sat noget i gang. Ny inspiration til tjeneste i menigheden og blandt mennesker i hverdagen. Forhåbentlig bliver vi alle sammen lidt bedre til at omsætte teori i handling, lidt bedre til at række ud til vore medmennesker, lidt bedre til at tjene end at blive betjent.
Rundt omkring os er der mennesker med store behov. Sociale behov. Menneskelige behov. Åndelige behov. Mennesker har brug for at nogen lytter til dem. Brug for at nogen hjælper. Brug for at nogen bringer dem bud om Jesus Kristus.

Mennesker omkring os er en udfordring, et kald til tjeneste, et kald til at vi er nærværende og bringer bud til ånd, sjæl og legeme, bud fra vores himmelske Far. Sommerens stævneoplevelser skal omsættes i handling.