Mange på ny kristendoms- uddannelse

Aldrig har man oplevet så stor søgning til en uddannelse, siger professionshøjskole.- Vi har ikke tidligere oplevet så stor interesse for en ny uddannelse, som vi har startet op.

Flere end forventet har søgt ind på den nye uddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation – her ses eleverne fra uddannelsen i Århus.

Det siger Professionshøjskolen VIA i Region Midtjylland, som udbyder den nye 4-årige uddannelse i Kristendom, Kultur og Kommunikation, som netop er startet på Diakonhøjskolen i Århus.

Knap 60 studerende

31 studerende tog onsdag den 1. september fat på den nye professionsbachelor. I København er der yderligere 27 elever på den samme uddannelse, som udbydes i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og Diakonissestiftelsen.
I Århus deltager de nye studerende sammen med de ca. 100 andre studerende i diakoni og pædagogik på Diakonhøjskolen.
– Vi havde budgetteret med 25 studerende, så antallet af optagne må betegnes som tilfredsstillende”, udtaler uddannelseskoordinatoren på den ny uddannelse, Ullrich Zeitler.

Til folke- og frikirker

I det kirkelige miljø har der længe været mangel på en uddannelse for sognemedhjælpere.
Men en sådan uddannelse ville blive for snæver, udtaler Zeitler.
Derfor henvender den nye uddannelse sig også til folk, der ønsker at arbejde som informationsmedarbejdere i Folkekirken, frikirker og kirkelige organisationer.

Målrettede og åbne studerende

To typer af studerende har valgt uddannelsen, fortæller uddannelseskoordinatoren:
– Den ene gruppe er meget målrettede og ved, hvad de vil bruge uddannelsen til, nemlig enten som sognemedhjælpere, frikirkepræster eller integrations- eller nødhjælpskonsulenter.
– Den anden gruppe er mere åbne og har endnu ikke bestemt sig for et særligt arbejdsområde.
Aldersmæssigt svinger de studerende fra 19 til 54 år.
/sl