Sådan bliver din kirke ”grøn”

Den 30. oktober holdes der kursus om Grøn Kirke. Formålet er at blive klogere på kirken og klimaet.Der vil være foredrag om grøn teologi, om kirkernes internationale arbejde med klimakrisen og hvilken rolle kirken herhjemme vil kunne spille i klimaspørgsmålet.
Kurset holdes i Bykirken, Odense. Arrangører er Klimagruppen under Danske Kirkers Råd.