Erhvervslivet bliver nu mere ’religiøst’

Kommunikationsekspert forudser en asketisk og nypuritansk tid.
Der er ikke kun kirkeledere, der kan lære af erhvervsledere. Erhvervslivet må også hente begreber fra religion for at beskrive fremtidens tendenser.

Fremtidsforsker Steffen Lüders tager religiøse gloser i brug, når han skal beskrive erhvervslivet efter finanskrisen.

Således forudser kommunikationsekspert Steffen Lüders i Berlingske Nyhedsmagasin at virksomheder efter finanskrisen – og i lyset af en stadig mere presserende klimakrise – vil få både nypuritanske og asketiske værdier.
Steffen Lüders er administrerende direktør i kommunikationsvirksomheden Mannov. Han har tidligere arbejdet i seks år på Instituttet for Fremtidsforskning.
– Efter finanskrisen har agendaerne ændret sig markant og meget mere på ganske kort tid, end vi så det i de mange vækst-år frem til recessionen, siger Steffen Lüders.

Back to basics

Nypuritanisme betegner genopdagelsen af en moral, der kræver streng livsførelse og høje etiske krav. Ordet kommer af det latinske puritas, der betyder renhed. Puritanere var en gruppe refomerte kristne i slutningen af 1600-tallet.
– De største trends oven på finanskrisen har været en back to basics iblandet et stort stænk af nypuritanisme, så tegn på f.eks. grådighed eller anden kritisabel opførsel er i unåde. Det bliver bl.a. illustreret af, at antallet af ansvarlighedssager nærmeste er eksploderet. Og det er ikke kun forbeholdt den finansielle sektor. Det gælder helt bredt i samfundet, siger Steffen Lüders.
Den stigende nypuritanisme vil pege frem mod askese, forudser kommunikationseksperten, en askese, der ikke er rettet mod enkelte områder som fx at mindske sit energiforbrug, men mod alt muligt:

Vise afholdenhed

– Det er vanskeligt at sige, hvornår en ny trend kommer til at slå igennem. Men noget nyt, som virksomhederne kommer til at forholde sig til, bliver meget sandsynligt askese, siger Lüders.
Ordet askese kommer af græsk og betyder øvelse. Askese er fx at holde sig fra nydelsesmidler, bestemte madvarer, seksualitet og søvn. Virksomheder vil i fremtiden blive mere asketiske, forudser Steffen Lüders:
– Viljen til at ville afstå fra noget og demonstrere, at man afstår. Det er meget tænkeligt, at det kommer til at starte med vand, fordi vandmangel er en aktuel problemstilling mange steder i verden. Man skal demonstrere vilje til at reducere sit forbrug.