KDs gamle ungdomsafdeling siger velkommen til ny KDU

Ungdomsafdelingen KDU forlod moderpartiet i 2009 og blev til Cura. Men Cura byder nu det nye KDU velkommen, som netop er stiftet.En samlet bestyrelse i Cura ”byder det nystiftede ”Unge Kristendemokrater” velkommen i den kristendemokratiske familie i Danmark.”

Formand i Cura, Filip Hove Kristensen, har personligt lykønsket den nye ledelse i Unge Kristendemokrater: ”Jeg beundrer altid initiativ og unge mennesker, der brænder for en sag, især når det vedrører kristendemokrati.”

– Jeg glæder mig ved nyheden om, at der fortsat findes unge i Kristendemokraterne, som ønsker at være et ungt ping-pong til moderpartiet, siger landsformand for Cura, Filip Hove Kristensen.
Han er selv tidligere formand for KDU, Kristendemokratisk Ungdom, der i 2009 valgte at stoppe med at være Kristendemokraternes ungdomsparti.
– Der eksisterer desværre stadig nogle steder den opfattelse, at beslutningen om at bryde med KD var taget af en snæver gruppe personer og på direkte foranledning af valget i 2007. Den opfattelse vil jeg meget gerne mane i jorden. Beslutningen blev taget af et stort flertal på vores landsmøde efter en lang proces internt i ungdomspartiet, hvor vi afsøgte mulige fremtidsscenarier, forklarer Filip Hove Kristensen.
I praksis skete opgøret dog efter, at Bodil Kornbeks linje tabte på KDs landsmøde i 2008, og en stor del af hendes fløj – herunder en del ledende KDU’ere – forlod partiet.
– Et centralt element i beslutningen var erkendelsen af, at en organisation eller et parti ikke var målet i sig selv, men at målet var at gøre samfundet mere kristendemokratisk. Det mente og mener ungdomsorganisationen og jeg selv ikke længere kunne opnås igennem KD, derfor kom det til et brud, forklarer han.
Filip Hove Kristensen pointerer dog samtidigt, at det brudte bånd ikke betyder, at man er i opposition til partiet.
– I vores vedtægter står der intet om, at man ikke må være medlem af andre organisationer og partier, og vi har også medlemmer, der er meldt ind hos KD, siger landsformanden og udtrykker sin forhåbning til et fremtidigt samarbejde.

Tænketank

Curas bestyrelse har på et møde i weekenden besluttet, at man arbejder aktivt hen mod at etablere en kristendemokratisk tænketank:
– Vi i Cura er ideologiske kristendemokrater, og alle der opfatter sig som kristendemokratiske, kan vi selvfølgelig samarbejde med. Det er altid godt at se organisationer og især unge, der ønsker at lade sig inspirere af kristendemokrati, siger Filip Hove Kristensen og opfordrer til nu at se fremad:
– Jeg har et håb for kris-tendemokratiets position her i landet, og det når vi optimalt ved at gøre det, vi er bedst til og det, vi tror på, om vi så er i KD, Unge Kristendemokrater eller Cura, siger han.
Navnet Cura er latin og betyder omsorg. Det er navnet på det blad, som tidligere KDU og nu foreningen Cura udgiver.
Curas styrelse består af én formand, to næstformand og syv styrelsesmedlemmer.
Cura holder to store, årlige møder; et i august og et i januar. Ved sommermødet 2011 forventer man at lancere et stort anlagt bogprojekt, der fokuserer på personalismen, som Cura mener er bærende for det kristendemokratiske menneskesyn.
Henri.