Ny teamleder

Dina Lindebæk Siegumfeldt, Tilst, tiltræder 1. november som teamleder i Kristelig Fagbevægelses Kundecenter Brabrand.
Hun er 33 år og har erfaring i at spotte og udvikle andre menneskers potentiale fra sin nuværende stilling som jobkonsulent i Kristelig Fagbevægelses Århus-afdeling. Tidligere har hun bl.a. haft egen dametøjsforretning med personaleansvar for sine ansatte og været uddannelsesansvarlig for Herreafdelingen i Salling.