Aktive præster vil bruge medier

Et flertal af danske præster mener, folkekirken bør have en central strategi for kirkelig kommunikation. Tidehvervske og konservative præster er imod.
61 pct. danske præster er enige eller delvist enige i, at folkekirken bør have en fælles mediestrategi, viser ny undersøgelse.De fleste ligger inden for den såkaldte aktivistiske kategori, som betegner præster, der har fokus på kirkelige aktiviteter og tilbud.
Undersøgelsen er foretaget af Peter Fischer-Nielsen, cand.mag. og ph.d.-studerende ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Summer af liv

– Præsterne lægger givetvis mange forskellige ting i betegnelsen aktivistisk. Fællesnævnerne er formentlig et ønske om, at folkekirken skal tilbyde mange forskellige aktiviteter til medlemmerne, og at det er godt, at kirkerne summer af liv, siger han.
I modsætning til de aktivistiske præster er kun 38 pct. af de tidehvervske præster enige i dette ønske.
– Hos mange tidehvervske og konservative præster er der givetvis en skepsis mod centralisering af kirkens kommunikation, forklarer Fischer-Nielsen.
Tidehverv er kendetegnet ved at have fokus på en luthersk kristendom med det personlige forhold til Gud i centrum – det som hjemmesiden tidehverv.dk kalder “at være et enkelt menneske mellem fødsel og død og i ansvar og skyld”. Derfor finder man ofte her en generel reaktionær modstand mod dyrkelsen af udvikling og fremskridt i det moderne samfund.

Præstetyper i procent, der er helt eller overvejende enige i, at folkekirken bør have en fælles mediestrategi.

– Hos tidehverv er der en formuleret skepsis mod moderniteten, hvilket også kan smitte af på præsternes opfattelse af nye medier, tilføjer Peter Fischer-Nielsen.
Deres skepsis kan dog ses positivt, mener han:
– Faren opstår vel der, hvor kirken mister kontakt med de mennesker, som der kommunikeres til, og hvor budskabet ikke kommer til at indgå i en dialog mellem afsender og modtager, forklarer han.
Undersøgelsen er foretaget på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 1040 danske folkekirkepræster.

Læs hele artiklen på
www.sondagmorgen.dk
.