Gå trygt den mørke tid i møde

Det er efterår. Det er adventstid. Det er de mørke afteners tid. Tiden for levende lys, for levende mennesker, for levende samvær.
Henning Toft Bro
Biskop i Aalborg Stift.

Mørket fylder meget i disse dage. Mørket omkranser os som en mur. Mørket kan virke både massivt og frastødende. Og dog skal der ikke meget til at kyse mørket bort:
Et stearinlys, der med sin blafrende kærte sender strømme af glæde og mod og liv gennem et knuget hjerte og en mørk stue.
Meget andet kyser mørket bort: et smil, et brev, et besøg, et telefonopkald, et håndtryk, et knus eller slet og ret menneskeligt samvær og nærvær.
November og december favner bredt, eftersom vi både fejrer alle helgen, advent og jul.

ALLE HELGEN
Alle helgens tid er tiden, hvor vi mindes vore kære døde. Mindes det lys, de var for os i levende live.
Mindes det, vi gjorde sammen i liv og latter i glæde og sorg. Fra Alle helgen går der gennem slud og sne og mørke dage en lige linie over advent og hen til julen, hvor vi igen bliver stoppet op af lyset.
Lyset fra Betlehems stald. Lyset fra Frelseren, Jesus Kristus, der kom til verden for at skinne for alle os, når vi sidder i mørke og dødens skygger.
Alle helgen er som nævnt dage, hvor der rippes op, og hjerter, der rives til blods af sorg og savn. Men sorgen og savnet står aldrig alene.
Begge er de sat ind under lyset fra Gud. Begge er de gennemstrømmet af det lys, der kommer os i møde fra Jesus Kristus.

JESUS KRISTUS ER LYSET OG LIVET
Han er lyset og livet, og derfor lyser han stadig på og lever endnu hos os.
Vi ved af glædelig erfaring, at lyset vender tilbage, og vi fejrer det, når vi når til kyndelmisse i det nye år.
Men vi lever også i tryg forventning om, at lyset, Gudslyset fra Jesus Kristus, kommer til tiden. Det kommer, når vi har brug for det til at lyse for os og skinne på os, så mørket må vige og give plads for glæden og kærligheden.
Gå blot den mørke tid trygt i møde, for uanset hvad vi har mødt og skal møde, får vi også lov til at møde det lys, som selv det mørkeste mørke må vige for, lyset fra Jesus Kristus.

Uddrag fra Henning Toft Bros
adventshilsen i Aalborg Stiftsavis, nr. 4, 2010