Kristen professor er ’slået til ridder’

Peter Øhrstrøm er udnævnt til Ridder af Dannebrog.
Professor Peter Øhrstrøm fra Aalborg Universitet blev overrasket, da han åbnede en tyk kuvert fra Amalienborg. I brevet blev han nemlig udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Peter Øhrstrøm

– Jeg blev egentligt lidt overrasket. Jeg vidste godt nok, at jeg tilbage i april var blevet indstillet, men det var forsvundet fra den øverste del af mit opmærksomhedsfelt, siger han på universitetets hjemmeside.
Peter Øhrstrøm er indstillet til ordenen af universitetets dekanat på Humanistisk Fakultet. Begrundelsen er Øhrstrøms mange års virke på Aalborg Universitet, hvor han blev ansat i 1986, herunder arbejdet i Kaj Munk Forskningscenter og Peter Øhrstrøms arbejde gennem 11 år i Det Etiske Råd.
Peter Øhrstrøm er kendt for sit kirkelige engagement. Han er aktiv medlem af den lokale pinsekirke og desuden formand for Kirkeligt Medieakademi.

Tro tjeneste

Dannebrogordenen blev stiftet af Christian V i 1671, og statutter fra 1693 viser, at ordenen er en udmærkelse til dem, ”som ved Dyd, tro Tieniste og mandige Bedrifter have giort sig frem for andre berømmelig”.
Peter Øhrstrøm er glad for anerkendelsen:
– Den viser, at nogen mener, at mit arbejde har værdi og ikke bare hvirvler støv op i luften.
Men han tror ikke, den nye titel får betydning for hans videre arbejde – og alligevel:
– Jeg er i forvejen glad for mit arbejde, men det er klart, at anerkendelsen bringer endnu mere arbejdsglæde, siger professoren, der nu skal sætte sig ind i regler for, hvornår han må bære ordenen. Han skal også i ret påklædning – dvs. i kjole og hvidt – til audiens hos Hendes Majestæt Dronningen den 13. december.
/sl