Coach i bestyrelsen for Willow

Kirsten Nørlund er teamleder i Kristelig Fagbevægelses kundecenter i Århus. Nu er hun også medlem af Willow Creek Danmarks bestyrelse.
Som teamleder har hun ansvar for at coache og udvikle ca. 25 medarbejdere. Hun har mange års erfaring i personaleledelse og har også været projektleder for medarbejder- og ledersamlinger i Kristelig Fagbevægelse.
I fritiden er Kirsten Nørlund engageret i Kronjyllands Valgmenighed i Randers. Hun er kontoruddannet og har suppleret med en lederuddannelse.
Willow Creek Danmark arrangerer konferencer og events med inspiration fra Willow Creek i USA.