Danmark og Sverige på listen af lande med “gestus” over for palæstinenserne

Norge vil formentlig ikke længe være det eneste skandinaviske land, der vil opgradere den palæstinensiske repræsentation til ambassade-niveau.Danmark og Sverige er på en liste af lande, som, ifølge en israelsk vurdering, vil foretage en sådan opgradering. Listen omfatter England, Belgien, Finland, Tyskland, Malta, Luxembourg og Østrig.

Blandt de lande, der allerede har meddelt, at de vil træffe en sådan beslutning, er Spanien, Frankrig og Norge.

I Sydamerika har Argentina, Brasilien, Uruguay og Bolivia meddelt, at de vil anerkende en palæstinensisk stat, og Ecuador ventes at ville følge efter.

Israels viceudenrigsminister, Danny Ayalon, har i de sidste dage telefoneret til sine kolleger i Mexico og Chile og anmodet dem om at afstå fra en opgradering.

Som reaktionpå at Den palæstinensiske Myndighed (PA) prøver at overtale en halv snes EU-medlemslande til at foretage en sådan gestus, har det israelske udenrigsministerium beordret alle israelske ambassader i udlandet til at indlede en omgående diplomatisk aktivitet med henblik på at forpurre palæstinensiske bestræbelser på at fremme en FN-resolution om anerkendelse af en palæstinenisk stat og samtidigt at lægge internationalt pres på Israel for at standse byggeri i bosættelserne.

I skrivelsen fra udenrigsministeriet til de israelske diplomatiske repæsentationer hedder det, at blot direkte forhandlingerne kan gøre en ende på den palæstinensisk-israelske konflikt, og at ensidige aktioner vil undergrave tidligere aftaler.