Ny sekretariatsleder på DBI

Ellen Lodahl Pedersen er ansat som sekretariatsleder på Dansk Bibel-institut i København fra 1. februar. Hun afløser landssekretær Kurt Dalsgaard, som går på efterløn.
Ellen Lodahl Pedersen er cand. mag. i nordisk sprog og litteratur samt massekommunikation.
Fra 1996 og fem år frem var hun informationssekretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS), og de sidste otte år har hun været ansat på Danmission som fundraiser, informationsmedarbejder og webredaktør.
Ellen Lodahl Pedersen er 45 år og bor i Rødovre sammen med sin mand og to børn. De er tilknyttet Evangelisk Luthersk Mission i København.