Det betyder Udfordringen for mig…

I forbindelse med Udfordringens 25-års jubilæum blev læserne opfordret til at fortælle, hvad avisen har betydet. Her er nogle af svarerne.

Bønnesvar og helbredelse

For ca. 15 år siden fandt jeg i min postkasse et nummer af Udfordringen. En medkristen måtte have fået tilskyndelse til anonymt at række mig denne gave – fra Gud. Det er jeg meget taknemmelig for. Gennem de mange år har indholdet i Udfordringen beriget mig. Det er en glæde ad denne vej at erfare noget om, hvad der sker her og nu inden for kristentroen i de forskellige trossamfund. Jeg vil fremhæve Udfordrings økumeniske holdning. Gennem vidnesbyrd og direkte forkyndelse er det trosstyrkende og opmuntrende at få næring og nyt mod ad denne vej.
For nogle år siden blev jeg opmærksom på Orla Lindskovs brevkasse og særlige tjeneste ved hjælp af salveduge. Det har betydet stor velsignelse for både min mand og mig, som flere gange har oplevet bønnesvar og helbredelse som følge af Orla Lindskovs indsats som et redskab for formidling af Guds lægende kærlighed.
Må Gud fortsat velsigne alt arbejde, som knytter sig til Udfordringen, og må mennesker i vort verdsliggjorte samfund blive nået med Guds kærlighed gennem dette middel.
En taknemmelig læser, Rønne

Det bar frugt

I skriver i Udfordringen, at I gerne vil høre fra os, hvis vi har haft nogle oplevelser med bladet.
Jeg må sige, at for mig har bladet betydet utroligt meget.
Jeg var med fra begyndelsen og med til at bede for den svære fødsel.
Dette gjorde, at flere her fra Nykøbing fik interesse for Udfordringen.
Her i Nykøbing havde det så stor interesse, at Pinsemenigheden og Apostolsk Kirke, som vi hed dengang, besluttede at mødes en gang om måneden for udelukkende at bede for bladet Udfordringen. Vi mødtes på skift i vore menigheder. Så alene dér var Udfordringen til velsignelse for os som menighed, fordi vi kom sammen som Guds folk.
I skriver, at I fik mange blade tilbage fra kioskerne, som ikke blev solgt. Men disse aviser kunne vi så dele ud i Nykøbing. Der var til tider flere hundrede aviser. Vi inddelte byen, så vi havde forskellige gader, som vi besøgte hver måned. Så det var igen til velsignelse.
Der var også en af vores folk, som stod i gågaden og delte bladet ud hver fredag og inviterede samtidig folk til møde i Kristen Bogcafé. Dette blev til stor velsignelse for et ægtepar, som fik et nyt møde med Gud. De kom med i den karismatiske fornyelse og blev fyldt af Guds Ånd. Så hvis man spørger, om det bar frugt, så er svaret JA !
Med broderlig hilsen
Jens Kr. Kristensen, Nykøbing Mors

Meget for pengene

Udfordringen er for mig et meget spændende blad, der bl.a. giver mig udsigt over og indsigt i andre kristne menigheder. Det har udvidet min horisont, rykket lidt ved nogle holdninger samt fordomme og givet mig mange spændende oplevelser, for jeg har faktisk brugt mange artikler. Der er altid noget, der skal klippes ud og gemmes. Specielt har jeg brugt bladet til at finde frem til mennesker med en spændende livshistorie. Jeg søger ikke-kristne, der har mødt Jesus, til at komme og fortælle deres livshistorie til ikke-kristne venner i vores menighed.  Sådanne mennesker er Udfordringen god til at lave artikler om, og disse historier gør mig så glad.
Der er også gode bog- og filmanmeldelser, og jeg har derigennem fundet meget godt materiale.
Jeg vil ikke undvære bladet, og jeg synes, man får meget for pengene.
Britta Mortensen, Holstebro