Folkekirken bør bevare rummelighed

Det var konklusionen på et debatmøde om Folkekirkens identitet i Københavns Stift.
– Kirken får først fat i sin identitet, når den formår at skabe en reel forbindelse til de borgere, som den fungerer for.

– Kirken skal hen, hvor folk er, sagde formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen, her flankeret af Henrik Wivel (tv.), Peter Skov-Jakobsen og Morten Thomsen Højsgaard (th.).

Sådan lød det, da Henrik Wivel fra Weekendavisens kulturredaktion åbnede for en debat om folkekirkens identitet. Hans oplæg var både morsomt og provokerende. Wivel revsede kirkens manglende evne til at komme ud i offentligheden og gøre sine synspunkter gældende. Samtidig lagde han ikke skjul på sin irritation over den evindelige tale om kirkens folkelighed – eller nærmere den måde hvorpå kirken taler om ’folket’ som en homogen masse.
– Kunne man ikke droppe Grundtvigs folkeligheds-kitch og begynde at betragte mennesker som selvstændige individer? spurgte han og gav ordet til de inviterede oplægsholdere.

Mod til at debattere

Det faldt i god tråd med debattørernes egne oplæg. Folkekirkens imødekommenhed overfor alle mennesker skal kristne være taknemmelige for, og den bør også gælde, når kirken er til diskussion og debat, mente biskop Peter Skov-Jakobsen. Han lagde vægt på de positive konsekvenser det har, når folkekirken tør blande sig i den offentlige debat. Men den skal også være klar til selv at tage imod kritik.
– Der er ikke brug for, at vi er hverken skræmte eller ængstelige, men brug for mod til at give kristendommen stemme i den offentlige debat, sagde biskoppen.