BOG-TEMA
Kristendommen – i al korthed

De gode, store ting kan altid siges kort, og det kan næppe gøres meget bedre, end det er gjort her, hvis det er det brede, historiske anslag, man har behov for.
Bogen er egentlig en del af en større serie, hvor de enkelte bind behandler én af verdensreligionerne i kort form. Her er det altså kristendommen, og det er et bredt og stort set objektivt indblik, forfatteren leverer i kristendommens forhold til den verdslige magt og dens forsøg på at opnå social, politisk, økonomisk og kulturel indflydelse. Videns-formidling, når det er bedst.

En præsentation

I de indledende afsnit præsenteres kristendommens helt grundlæggende sider: dels de mange forskellige synspunkter på Jesus Kristus, dels de overordnede begreber som synd, frelse og Helligånd.
Dernæst udskiller hun tre kategorier: kirke-kristendommen (repræsenteret ved den katolske kirke), bibel-kristendommen (den luthersk-protestantiske) og mystikken (bl.a. klostervæsenet i Øst og Vest samt i den tidlige protestantisme).

Afkristning – og det modsatte

Hun peger endelig på det besynderlige paradoks, der har kunnet ses i nyere tid: at de traditionelt “kristne” landes afkristning næsten proportionalt følges af kristendommens vokseværk på den sydlige halvkugle, og hun forudser, at denne udvikling vil fortsætte:
“I mellemtiden klarer kristendommen sig bedst, hvor den evner at kombinere sin gamle støtte til den højere magt med tilbuddet om hellig kraft, der flyder ind i og igennem ens eget liv og erfaring” (s. 121).

Hvorfor så mange kvinder?

I et lidt kontroversielt – men stærkt interessant – kapitel stiller hun spørgsmålet, hvorfor der er så mange kvinder i kirkerne … og hvorfor så få mænd? Den stigende ligestilling mellem kønnene er en udfordring af kristendommens traditionelle, mands-dominerede billedsprog, mener hun. Og det synspunkt skal nok vække debat.
Lad mig til sidst kippe lidt med flaget for de mange små fakta- og citatbokse, generøst spredt ud over bogens sider. De giver lyst til at læse mere.

Linda Woodhead:
Kristendom – kort og godt
128 sider
189 kr.
ANIS