Missionærliv i primitiv thailandsk landsby

Hun gik i krig med kobraslanger i haven, levede under meget primitive forhold og måtte sende sine tre børn i skole i Malaysia, da de var 6 år. Der var kun vand fra et reservoir, som fyldtes i regntiden og i tørtiden svandt mere og mere ind. Elektrisk lys var der kun få, der havde, og når det fungerede, var det kun 3-4 timer om aftenen.
Hun, manden og børnene led afsavn. Men hun oplevede også, at børn, unge og voksne tog imod Jesus som deres frelser, og at fattige, men dygtige thai-børn kom på den internatskole, hun og hendes mand startede, og senere fik gode uddannelser og gode jobs, så de kunne hjælpe deres fattige forældre og søskende. Hendes hverdag var mangefacetteret.
Der er tale om jordmoder Ruth Jørgensen fra et fattigt landarbejderhjem i Thy, der kom ”fra Limfjorden til Mekhong”, som netop er titlen på hendes biografi, der udkom på eget forlag i november sidste år.
Sammen med sin mand Peder Jørgensen var hun missionær i Thailand i mere end 20 år, først udsendt af Det Danske Missionsforbund, siden – efter nogle år i Danmark – af Det Norske Misjonsselskab. Sammen oplevede de et andet Thailand end det turist-Thailand, vi kender i dag.
De 22 år som missionærer i Thailand kan Ruth og Peder Jørgensen dele op i tre perioder. Først i Nongbua, hvor Ruth arbejdede på det interimistiske ( midlertidige, red.) sygehus, og Peder hele tiden var på farten på sin motorcykel til omkringliggende landsbyer og ensomme hytter for at hjælpe spedalske og bringe evangeliet. Senere kom de til Manorom nord for Bangkok, hvor Ruth arbejdede som jordemoder på Manorom Christian Hospital, mens Peder fortsatte arbejdet med rehabilitering af spedalske. Efter en årrække i Danmark – for børnenes skyld – vendte de tilbage til Thailand med tjeneste i Udon og Phibun, hvor Peder blev hovedmanden bag internatskolen, Immanuelshjemmet og byggeriet af en kirke efter, at Ruth og Peder havde været med til at starte en menighed.
Når Ruth ser tilbage på missionærårene i Thailand, har hun tre konklusioner: ”Missionærbørnene betaler en pris”; ”glæden over at se mennesker blive mødt af Gud” og ”Gud har stået os alle bi, han har givet os tryghed og vished om, at han var nær i alle trængslerne”.
Ruth Jørgensen skriver spændende og fængslende om et tidsbillede af et samfund i Thailand og Danmark, der for begges vedkommende ikke eksisterer mere, og om et missionærliv under primitive forhold.
Bogens første tredjedel om barndommen virker noget privat og fængsler ikke på samme måde som de sidste to tredjedele, men tilbage står en spændende misisionærberetning, som absolut er værd at læse.
Bogen er udgivet på eget forlag med støtte fra Velux Fonden og kan købes ved direkte henvendelse til forfatteren (e-mail: hanningvej@mail.com).
Se evt. også interviewet i uge 3.

Ruth Jørgensen:
Fra Limfjorden
til Mekhong
– en flod af udfordringer
84 sider
110 kr.
Eget forlag