Godheden til forskel

Tutu & Tutu – far og datter – har skrevet en bog om den forskel, godhed gør.
Der er personligheder, som man kun nærmer sig tøvende, fordi de er så overvældende. Med sit livslange, ukuelige budskab om fred, forsoning og gensidig fordragelighed er sydafrikanske Desmond Tutu et strålende eksempel på dette.
I denne bog, som han har skrevet sammen med sin datter, adresserer han tre vigtige sandheder: 1) at vi alle er skabt til godhed, og at det vil betyde en verden til forskel den dag, vi for alvor sander dette; 2) at kærligheden er betingelsesløs, og at vi skal leve det gode i os selv ud; og 3) at Gud opfordrer os alle til at vende et stress-fremmende ambitionsniveau ryggen og i stedet arbejde for fremskridt og lykke.

En måde at leve på

Gennem et væld af eksempler fortæller de to forfattere om mennesker, der har valgt at dyrke omsorgen som en måde at leve på. Der er mange grufulde beretninger, men også mange beviser på, at det gode alligevel finder sin vej, at håb og glæde og varme også kan have sin plads. Forfatterne finder belægget for deres tro på menneskets grundlæggende godhed i den bibelske skabelsesberetning, hvor Gud “så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt” det alt sammen var.
Ubuntu
Afrikanerne har et begreb, de kalder ubuntu: at vise omsorg og blive gode venner. Det er en anden måde at sige på, at vi kun bliver mennesker i kraft af hverandre. Når moderen følger barnet på dets vej ud i verden, er det med godheden som vejviser. Når den ensomme eller forladte bliver hjulpet af andre, er det i godhedens skikkelse. Og når bøddelen hjælpes af sit offer, er det godheden, der vinder.

Guds blik på dig og din næste

I det afsluttende afsnit søger Tutu & Tutu at give læseren blik for, hvordan Gud ser mennesket:
“Guds blik er det samme som et elskende par veksler, når de hviler i hinandens favn … det samme, som en mor betragter sit nyfødte barn med … Når du har fået billedet af dette blik frem, så forestil dig, at det er dig, dette blik er rettet imod … På den måde kan du først forestille dig – og senere mærke – det kærlige blik, Gud betragter dig med” (s. 246-247).
Har man først fået denne erkendelse, vil man også gribe visionens anden del: at Gud ser på næsten med det selvsamme blik. Det får konsekvenser i og med, at man må elske sin næste som sig selv.
En velskrevet, let tilgængelig, inspirerende og tankevækkende bog.

Desmond og Mpho Tutu:
Skabt til godhed
254 sider • 299 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag